Vés al contingut (premeu Retorn)

BIM el Model Constructiu amb elements de PLADUR

Qm Tardor 2018-2019
Qm Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV 
Places per a estudiants incoming Idioma
T 7-10 20      10         Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290225  3,5 ECTS  3,5 L TA

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
De dilluns 14 de gener a dilluns 21 de gener 2019 9 a 15:30 1

 

Professor Responsable  Alexandre Gauthier Amigó                                                      Objectius

L’objectiu d’aquest taller, es que l’alumne s’iniciï en el disseny d’un model arquitectònic utilitzant la tecnologia BIM (Building InformationModeling). Per la qual cosa, s’utilitzarà el software de l’empresa Autodesk REVIT.

El BIM ja forma part de molts despatxos d’arquitectura en tots els processos d’un projecte. Tant clients privats com l’administració pública demanen que els projectes estiguin realitzats en BIM així com la gestió d’aquests (direcció d’obra i manteniment).

Per adquirir aquest objectiu es realitzarà un sol exercici que consistirà en un projecte (base del concurs PLADUR) on les solucions constructives de l’empresa PLADUR seran la principal característica del disseny arquitectònic. Amb la col·laboració de l’empresa PLADUR, empresa pionera en creació de biblioteca tècnica BIM, l’exercici creat en el taller participarà en el concurs PLADUR.Subject abstract

The aim of this workshop is that the student starts designing an architectural model using the BIM (Building Information Modeling) technology. Therefore, the software of the Autodesk REVIT company will be used.

BIM is already part of many architectural offices in all the processes of a project. Both private clients and the public administration demand that the projects be carried out in BIM as well as their management (work and maintenance management).

To achieve this goal, a single exercise will be carried out that will consist of a project (base of the PLADUR competition) where the constructive solutions of the PLADUR company will be the main characteristic of the architectural design. With the collaboration of the company PLADUR, a pioneer in the creation of the BIM technical library, the exercise created in the workshop will participate in the PLADUR competition.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

    •  

  • Com iniciar un projecte arquitectònic amb BIM.
  • Conèixer les principals característiques del software REVIT de l’empresa Autodesk.
  • Entendre els processos d’un concurs. En concret el Concurs PLADUR.
  • Entendre les característiques i requeriments de les diferents solucions constructives de l’empresa PLADUR.
  • Com un model BIM ens apropa a la realitat i el seu ús com a banc de proves abans de la posta en obra.
  • Aprendre a treballar amb equip. El BIM com a model per la col·laboració interdisciplinar.
  • Exposar un projecte per un concurs emprant una nova tecnologia que ens permet l’ús de núvols, entorns web i models digitals.Continguts

1 Introducció. Inici d’un model BIM
2 Utilització d’un software BIM. Autodesk REVIT
3 Concurs PLADUR. Característiques i paràmetres que ha de complir el nostre projecte.
4 Solucions constructives PLADUR. Com s’adapten al model BIM i com realitzar proves de funcionament en un model digital.
5 La formulació de propostes d’un model BIM per presentar-se en un concurs.
6 Presentació dels treballs.Mètode d'avaluació

Els alumnes s’agrupen en grups per a fer les propostes. Els mateixos grups es registraran per participar en el concurs PLADUR.

L’assistència a les sessions (10%).

Aprenentatge de la tecnologia BIM i treball de col·laboració (15%).

Aprenentatge de les solucions PLADUR (15%).

Exercici pràctic de final de curs (projecte del concurs PLADUR) (60%)

 

Bibliografia

Web Concurs PLADUR:

https://www.pladur.com/es-es/arquitectos/concursos-premios/Paginas/xxviii-concurso-iberico-soluciones-constructivas-pladur.aspx

 

Catàleg BIM de PLADUR:

http://bimobject.com/es/pladur/privatecloud/pladur

 

Biblioteca més important de BIM:

http://bimobject.com/es?gclid=CjwKCAjwsJ3ZBRBJEiwAtuvtlKSuGM0OOx32ebrD3XCtnSd4y84MBd5v93VLXAftb0g36NlK8J0F_hoCEB4QAvD_BwE