Vés al contingut (premeu Retorn)

Learning fromBarchCELONA

Qm Tardor 2018-2019
Qm  Nivell Quadrimestral Places per a estudiants incoming
Idioma
T+P

1-10

30


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290222  3 ECTS   3 ECTS L TA 3,5

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Tipus d'aula Núm. de setmanes
Divendres 15:00 a 18:00 seminari 13

 

Professor Responsable Joan Ll. Zamora (40%)                    
Altres Professors Marta Adroer (30%)
Raül Serra (30%)Objectius

Aquesta assignatura té per objectiu primordial introduïr als estudiants forasters "incoming" dels programes de mobilitat en que participa l'ETSAV. L'aprenentatge d'aquests estudiants entre la nostra comunitat educativa pot ser molt fructífera si saben emmarcar els seus aprenentatges dins del context de l'arquitectura catalana. 

Aquesta assignatura té com objectius:

  • Aportar una visió diacrònica de l'arquitectura catalana, tan des del vessant artístic, tècnic com disciplinar.
  • Aportar una visió complementària a l'anterior des de la urbanística i la tècnica edificatòria.
  • Ubicar els darrers desenvolupaments actuals de l'arquitectura catalana en els marcs anteriors.


Subject abstract


This subject aims to introduce "incoming" foreign students to the mobility programs in which ETSAV participates. The learning of these students among our educational community can be very fruitful if they know how to frame their learning  within the context of Catalan architecture.

This subject has the following objectives:

  • Provide a diachronic vision of Catalan architecture, from the artistic point of view, as a disciplinary technician.
  • Provide a complementary vision to the previous one from the urban planning and the building technique
  • Locate the latest developmetns in Catalan architecture in the previous frames


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Comprensió de les característiques de cada període
  • Identifiació dels processos immanents i dels processos evolutius
  • Emmarcat de la realitat arquitectònica actual en el marc històric i natural del territori català


Continguts

1

Reconeixement del territori metropolità

2

L'emprenta arquitectònica i urbaística i tècnica ibera: visita

3

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica romana: visita

4

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica romànica: visita

5

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica gòtica: visita

6

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica renaixentista: visita

7

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica barroca: visita

8

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica classicista: visita

9

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica decimonònica: visita

10

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica modernista: visita

11

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica noucentista: visita

12

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica del moviment modern: visita

13

L'emprenta arquitectònica i urbanística i tècnica dels jocs olímpics: visita


Mètode d'avaluació

Exercicis pràctics lliurats a cada sessió (90%)
Assistència a les sessions (10%)

 

Bibliografia

Barcelona: guia d'arquitectura moderna / Manuel Gausa, Marta Cervelló, Maurici Pla, Ricardo Devesa
Barcelona pam a pam / Alexandre Cirici Pellicer. Per no perdre peu / Itziar González Virós 
Itineraris d'arquitectura catalana 1984-1991 / Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Vocalia de Cultura
Passejades per la Barcelona [cientifíca] / Xavier Duran, Mercè Piqueras