Comparteix:

Vols estudiar arquitectura a l'ETSAV?

Bones raons per triar l'ETSAV

  • Formació enfocada a l'aprenentatge per sobre de l'ensenyament, que fomenta valors, actituds i hàbits de treball.
  • Continguts docents oberts als nous reptes d'habitabilitat, transformació de l'entorn construït i sostenibilitat.
  • Estructura quadrimestral, una entrada anual
  • Docència integrada en els Tallers d'arquitectura i projectes, en Grau i Màsters.
  • Elevat grau d'experimentació en règim de taller: un 50% dels crèdits en el Grau i un 85% en el Màster en arquitectura.
  • Grups reduïts d'estudiants als tallers, amb una proporció de 20 estudiants per grup i professor.
  • Avaluació continuada de les assignatures.
  • Alt rendiment acadèmic, amb una tassa d'èxit que supera el 90%.
  • Programes d'intercanvi amb més de 70 universitats europees, americanes i espanyoles.

Escola amb perfil propi que assumeix com a camp específic de coneixement de l'arquitecte l'habitabilitat sostenible en el territori i que identifica i promou la figura d'un nou arquitecte transversal capaç de donar resposta als reptes socialment plantejats i treballar en processos participatius i interdisciplinaris per a transformar l'entorn construït. I et convidem a conèixer alguns dels treballs acadèmics generats en aquest ambient d'aprenentatge.


  

Els tallers interdisciplinaris

El pla d'estudis de Grau té un perfil únic basat en el treball interdisciplinari integrat en els tallers d'arquitectura i projecte (TAP), autèntic eix de la pràctica pedagògica de l'escola i espai didàctic on conflueixen els coneixements de les diferents disciplines i on hi col·laboren professors dels diversos departaments entorn del projecte d'arquitectura. L'experiència acumulada ha permès adaptar aquest model innovador als estudis de Màster en arquitectura. 

L'experimentació directa

Els/les estudiants també treballareu a escala real, en experiències de cooperació, emprant processos de learning-by-doing —aprenentatge orientat a l'acció— i amb prototipus desenvolupats i construïts per equips organitzats d'estudiants assessorats per professors, com els que han participat i participen al concurs internacional d'escoles d'arquitectura Solar Decathlon Europe per quarta vegada, amb dos primers premis d'arquitectura, un d'innovació i un 3r premi d'urbanisme acumulats. 

La internacionalització

El grau d'internacionalització de l'ETSAV és dels més alts de la UPC. L'escola té conveni de mobilitat amb més de 70 universitats internacionals, dins els programes Erasmus K107, Estats Units, UPC-Europa (Suïssa), UPC-Amèrica Llatina (Mèxic, Brasil, Xile) i forma part del programa SICUE amb les universitats espanyoles. Els/les estudiants també podeu optar a una doble titulació amb la UniKORE, que dóna accés a l'examen d'estat italià d'arquitecte i/o enginyer de l'edificació.

Des d'agost 2014, l'ETSAV és la seu permanent del Illinois Architecture Abroad Program Barcelona-Vallès de la Illinois School of Architecture, amb més de trenta estudiants americans establerts al Vallès i un interessant conveni propi de beques anuals als Estats Units per a estudiants de l'ETSAV. 

La docència i la recerca 

El campus d'arquitectura, urbanisme i edificació de Sant Cugat permet que la docència impartida es beneficiï de les sinergies establertes entre l'escola i el seu Centre de recerca i transferència de tecnologia, CRITT, que allotja fins a 12 projectes dirigits per professors, amb la col·laboració de becaris predoctorals i estudiants de grau i màster.

En els darrers tallers de grau i en els màsters, l'aprenentatge s'articula entorn de temes reals i d'actualitat mitjançant convenis de cooperació amb les administracions locals i altres institucions a través del CRAL, un centre específic de recerca que permet un apropament a la docència a través del treball conjunt de professors i estudiants, incorporant un interlocutor social al debat de les propostes.

Els reptes socials de l'arquitectura

El camp d'acció de l'arquitecte s'ha modificat de manera clara, fins al punt que podem definir una figura emergent, la de l'arquitecte transversal, un professional amb gran compromís social, responsabilitat ambiental i un perfil capaç d'expandir les atribucions que tradicionalment s'hi han associat.

Un arquitecte transversal preparat per a treballar en processos participatius i interdisciplinaris, implicat amb la societat i el territori; amb projecció i reconeixement fora del país, gràcies a la sòlida formació integral que ofereixen els plans d'estudi d'arquitectura a Espanya. Una formació que reuneix, en el mateix currículum acadèmic, el disseny arquitectònic i urbà, la tecnologia de la construcció, els condicionants ambientals i les eines de representació, necessaris per a intervenir en l'entorn construït, transformant-lo de manera responsable. 

El projecte estratègic és la metodologia de treball que propicia aquest canvi de paradigma en la formació i l'exercici professional de l'arquitecte. Un projecte estratègic que desenvolupa processos inclusius i adaptables en comptes de produir formes acabades i que fomenta un arquitecte capaç de modificar el seu propi perfil en el temps. 
 

Els estudis a l'escola metropolitana d'arquitectura

L'ETSAV es troba —per la seva posició en el centre de la regió metropolitana de Barcelona— en el camp de debat contemporani sobre la transformació de l'entorn construït, les formes d'ocupació del territori i la seva adaptació a la demanda social de sostenibilitat. Els estudis integrats de Grau i Màster en arquitectura es focalitzen en aquest perfil formatiu complex i estimulant que defineix l'arquitecte transversal. 

Aprofundint i ampliant aquest perfil, el màster universitari en Intervenció sostenible en el medi construït, MISMeC, s'orienta cap a una habitabilitat que permeti recomposar unes relacions adequades amb la ciutat existent i el territori, intervenint en el metabolisme social, això és, en la relació que nostra societat té amb el medi i que obliguen a un considerable augment de la nostra eficiència en l'ús de recursos i en la gestió de residus. 

A més, s'ofereix un doble títol entre ambdós programes de màster, obert a estudiants amb un grau en arquitectura de qualsevol universitat espanyola, de tres quadrimestres de durada i 120 ECTS.

A banda dels anteriors, l'escola participa amb la UPC School en els màsters professionals sobre Parametric design in architecture —impartit en anglès— amb l'objectiu de formar titulats en creació arquitectònica avançada; i sobre Desenvolupament urbà i territorial, dirigit a la gestió i transformació de les ciutats. 
 


Els estudis i l'escola en xifres

L'atenció personalitzada en el tracte entre estudiants i professors —amb una relació d'uns 700 estudiants per a 100 professors— i l'avaluació continuada real de les assignatures permeten aconseguir un alt rendiment acadèmic, amb una taxa d'èxit del 95% en el grau i un 93% en els màsters (dades del darrer curs acadèmic). 

Disposeu de 110 places d'accés al Grau en estudis d'arquitectura, de 5 anys de durada i 300 crèdits ECTS. El Màster en arquitectura té una entrada de 100 places. El Màster en intervenció sostenible té una entrada de 20 places amb docència en anglès. Ambdues titulacions tenen una durada d'un any i 60 crèdits ECTS. El doble títol entre el Màster en arquitectura i el Màster en intervenció sostenible té 20 places, 120 crèdits i tres quadrimestres de durada. El doble títol s’ofereix en català i castellà.

L'escola disposa d'un servei de pràctiques a l'empresa que gestiona les beques i els convenis de cooperació educativa que permeten a les empreses la incorporació d'estudiants dels darrers cursos de grau i del màster a l'exercici de pràctiques remunerades a les empreses. Com a referència, durant el darrer curs es van signar uns 350 convenis. 

Els estudis d'arquitectura impartits per la Universitat Politècnica de Catalunya figuren en la posició número 22 del món i novena d'Europa en el QS World University Ranking by Subject de 2023.