Vés al contingut (premeu Retorn)

Arq.gif

Fitxa tècnica Arq

  • Durada: 11 quadrimestres
  • Crèdits: 375 crèdits
    (1 crèdit equival a 10 hores lectives)

Títol d'Arquitecte | Arq

El pla d'estudis 1994 va sentar les bases de la manera d'ensenyar que ha esdevingut la propia de l'ETSAV. Va permetre superar l'excessiva parcel·lació del coneixement arquitectònic i la reorientació en els continguts i el mètode docent pel que fa l'elaboració del Projecte d'Arquitectura.

En aquest sentit, el model docent s'estructura en dos grans blocs pedagògics: l'un format pel conjunt de matèries troncals o obligatòries i l'altra pels TAPS (tallers d'arquitectura i projectes) que utilitzen el projecte d'arquitectura com a instrument fonamental d'aprenentatge i on hi conflueixen diversos departaments coordinadament.

Es troba en fase d'extinció i va ser reemplaçat pel títol de Grau en Arquitectura l'any 2010 per tal d'adaptar-se a l'Espai Europeu d'Educació Superior.