Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques a l'empresa

 

 

foto mostra



 Les pràctiques a l'empresa tenen     com a objectiu fonamental la gestió
 dels Convenis de Cooperació
 Educativa possibilitant amb això a
 les empreses, l’oportunitat
 d’incorporació d’estudiants 
 d’arquitectura dels darrers cursos
 per a l’exercici de les pràctiques a
 l'empresa.

 Igualment, canalitza i gestiona les
 demandes de les empreses,
 despatxos professionals
 d’arquitectura i organismes públics,
 com ara ajuntaments de l’àrea 
 metropolitana, diputacions i 
 departaments de la Generalitat, per
 facilitar les pràctiques a l'empresa 
 dels estudiants ampliant la seva
 formació acadèmica. 




HORARI DEL SERVEI

Dilluns a divendres d'11h a 13h

Dimarts a la tarda de 14:30h a 16:30h

 - Informació per a l'empresa

- Informació per a l'estudiant

Documentació de les pràctiques

- Ofertes de pràctiques a l'empresa

- Normativa

- Assegurances

- Preguntes Freqüents

- Memòria-Estadístiques

 - Web Borsa de Treball per a estudiants titulats