Comparteix:

Grau en Estudis d'Arquitectura | GEArq

El títol de Grau en Estudis d'Arquitectura | GEArq i el Màster en Arquitectura | MArq s'emmarquen en l'esquema general de la formació de l'Arquitecte que l'ETSAV aborda en la seva totalitat a través d'un sistema modular 3+2+1

El primer mòdul (3 anys), té com a objectiu apropar progressivament l'estudiant a la disciplina arquitectònica, tot proporcionant una formació general sobre les matèries que conformen els estudis i el seu desenvolupament bàsic. 

Els dos primers mòduls (3+2 anys), donen lloc al títol de Grau en Estudis d'Arquitectura que, a través de l'ITINERARI A o de l'ITINERARI B garanteix l'adquisició de les competències bàsiques, generals, transversals i específiques pròpies de la titulació, forma professionals preparats per a la inserció en el mercat laboral capaços de portar a terme projectes independents i exhaustius aplicats al disseny, capaços d'afrontar un  màster universitari  i permetre l'accés al màster en Arquitectura que habilita per a la professió d'arquitecte.

Els estudiants amb un expedient adequat podran optar a la doble titulació de GEArq i Laurea Magistrale in Architettura amb la UniKORE, que dóna accés a l'examen d'estat italià d'arquitecte i/o enginyer de l'edificació.

El tercer mòdul (3+2+1 anys) dóna lloc al títol de Màster en Arquitectura que formarà professionals que exerceixin la professió, capaços de dissenyar integralment edificis i espais urbans amb una preocupació inherent als entorns habitables i a la vida humana que s'hi desenvolupa.

Informacions sobre el curs actual (guies docents de les assignatures, horaris, calendaris)

 

 • Dimensió reduïda: 100 estudiants nous cada setembre, distribuïts en dos grups autònoms de 50.
 • Estructura quadrimestral amb matrícula independent.
 • Grups de taller de 20 alumnes per professor.
 • Treball basat en el projecte d'arquitectura des del principi de la carrera.
 • Tallers interdisciplinaris (TAP) a partir del 4t quadrimestre d'estudis i tallers electius durant els darrers dos anys.
 • Aprenentatge "hands-on" amb experiències a escala 1:1 (en assignatures i competicions internacionals com el Solar Decathlon Europe).
 • Compromís territorial, social, econòmic i amb l'entorn proper.
 • Programa d'estudis en transformació cap a un model basat en l'aprenentatge de competències.
 • Avaluació continuada i seguiment personalitzat del professorat.
 • Possibilitat de pràctiques professionals externes.
 • Mobilitat en altres universitats estatals i estrangeres d'Europa, Amèrica i Àsia.
 • Període lliure entre quadrimestres per a la realització de formació complementària (cursos d'informàtica, viatges, workshops intensius, pràctiques professionals a l'estranger, etc.)