Comparteix:

El Compromís Social de l'ETSAV

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès s'alinia en totes les seves activitats als eixos definits en el Pla Impulsor del Compromís Social de la UPC