Comparteix:

Normatives Mobilitat

Marc normatiu que regula la mobilitat d'estudiantat de l'ETSAV

L'Escola disposa d'un Pla d'internacionalització des de 2022 (pendent aprovació per la Junta d'Escola)

Pot fer mobilitat internacional l'estudiantat matriculat en el grau en Estudis d'Arquitectura. Les condicions concretes (nombre de crèdits, criteris de selecció, etc) estan especificades en el programa marc de la titulció que es revisa i actualitza per cada curs. 
Programa marc del grau

A la Guia de Mobilitat trobareu informació ampliada sobre la gestió de la mobilitat (organització i fases de cada convocatòria, documentació, etc).