Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Doble titulació GEArq+LMA

Doble titulació GEArq+LMA

 

 

 

El Conveni de doble titulació subscrit entre l'ETSAV i la Università degli Studi di Enna ‘Kore’, Sicília, permet obtenir el Grau en Estudis d'Arquitectura i la Laurea Magistrale in Architettura, de 300 ECTS/CFU cadascun1.

Aquest programa dona accés al Màster en Arquitectura —que habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte a Espanya— i a l'examen d'estat d'arquitecte i/o d'enginyer de l'edificació a Itàlia, que donen accés al món professional en aquest país i, en virtut d'això, a l'espai laboral europeu. 

Quan tinc accés a la doble titulació?

Aquest doble itinerari es pot iniciar en el quart o cinquè any acadèmic. La sol·licitud d'accés s'ha de fer durant el curs anterior, dins els terminis per a la mobilitat internacional. Cal tenir en compte que els cursos de la UniKORE són anuals, amb inici el mes d'octubre, de manera que la sol·licitud s'ha de realitzar en la convocatòria de primavera. Les sol·licituds rebudes són prioritzades d'acord amb l'expedient acadèmic. Es recomana un nivell d'italià igual o superior al B2 en el moment de la incorporació a la UniKORE. Hi ha un màxim de 5 places per a cada centre i curs. La doble titulació requereix d'un esforç particular per part de l'estudiant, de manera que cal considerar adequadament les pròpies capacitats abans d'emprendre aquest itinerari.

L'itinerari formatiu

El conveni estableix que els/les estudiants de l'ETSAV han de superar un total conjunt de 321 ECTS2 per a obtenir les dues titulacions, dels quals 60 ECTS/CFU com a mínim han de superar-se a la UniKORE, amb una permanència mínima d'un any acadèmic.

Una taula d'equivalències entre GEArq i LMA assegura la correspondència entre assignatures/matèries per als estudiants de l'ETSAV i de la UniKORE. La taula estableix quines assignatures s'hauran de cursar necessàriament a l'ETSAV, quines es poden cursar de manera indistinta a un o altre centre i quines cal superar obligatòriament a la UniKORE. Cada estudiant ha de traçar el seu itinerari formatiu propi a partir d'aquesta base. Les assignatures que s'han de superar obligatòriament a la UniKORE sumen un total de 45 ECTS, compresos els 15 ECTS de la tesi di laurea, equivalent al projecte final de carrera. Fins arribar al mínim de 60 ECTS, l'estudiant ha d'escollir altres assignatures —amb una càrrega total de 15 ECTS— d'entre aquelles que es poden cursar indistintament a un o altre centre, de manera que puguin ser reconegudes com a part del GEArq a la seva tornada. Els 261 ECTS restants que es cursen a l'ETSAV poden incloure assignatures convalidades des d'altres programes de mobilitat, així com crèdits de la LMA que puguin ser reconeguts com a optatius.

El treball final de grau del GEArq i la tesi di laurea de la LMA no es poden convalidar en cap cas i han de defensar-se de manera independent en el centre respectiu quan l'estudiant reuneixi els requisits establerts per a cada titulació. 

Què és la UniKORE?

És una universitat fundada el 2005 que destaca en recerca, relació amb l'entorn i una bona taxa de graduació per sobre del 80%, d'acord amb l'agència europea U-Multirank. Els cinc dipartimenti de la UniKORE sumen una població d'uns 5.000 estudiants d'Enginyeria i Arquitectura, de Medicina, d'Economia i Dret, d'Humanitats i Ciències Socials i d'Estudis Clàssics i Lingüístics.Està situada a la petita ciutat universitària d'Enna, de 28.000 habitants, capital de la província que ocupa el centre geogràfic de Sicília i enclau estratègic per a desplaçar-se i conèixer els contrastos i la riquesa natural, històrica i cultural de l'illa: la vida urbana de Palerm i Catània; les ciutats de refundació barroca —incloses al world heritage de la UNESCO— de Noto, Ragusa o Mòdica; l'arquitectura grega antiga de Segesta, Selinunte, Agrigento o Siracusa; i la gran diversitat de paisatges sicilians, com els 3.350 metres de l'Etna, les àrees protegides de Nebrodi, Madonie o Gole dell'Alcantara, les terres agrícoles —amb predomini de cereals, cítrics i vinya— o les magnífiques platges que l'envolten.

El programa marc

Com a part de la doble titulació, un equip mixt de professores i professors del Vallès i la UniKORE imparteix docència periòdicament a Enna en workshops intensius. Aquest programa, permet explorar metodologies d’aprenentatge comunes, basades en la relació entre les diverses branques dels estudis d’arquitectura i les àrees d'expertesa a l’entorn de la intervenció, rehabilitació, regeneració i renovació. 

El programa marc d’actuació defineix anualment un tema transversal per a tots els cursos de la Laurea Magistrale, que s’aborda des del punt de vista de la representació, la tecnologia, el projecte, el restauro i la síntesi final. Fins ara, s’ha abordat la transformació de la perifèria urbana entesa com a model inacabat de ciutat moderna, l’adaptació de la ciutat històrica a les dinàmiques actuals, la città diffusa com a forma d’ocupació del territori en baixa densitat, la construcció del paisatge com a expressió del metabolisme social, la biodiversitat urbana en un context d’exigència de qualitat ambiental, o l’arquitectura com a dispositiu de cura davant els episodis de vulnerabilitat.

Els workshops intensius

Com s'implanta aquest model a la UniKORE? Cada curs anual s'estructura en tres workshops intensius a l'inici, meitat i final de l'any acadèmic, més dos períodes lectius regulars intercalats. Cada workshop té una durada d'una setmana, amb dedicació exclusiva i horari de matí i tarda, coordinat per un equip docent format per professorat de la UniKORE i de l'ETSAV. En aquests períodes, la resta d'assignatures no imparteix docència. L'estudiantat de l'ETSAV en mobilitat a Enna s'incorpora plenament en aquesta experiència pedagògica. Per a més informació, pots contactar amb .

1 La unitat de mesura dels crèdits acadèmics a la UniKORE, com en altres universitats italianes, és el CFU (credito formativo universitario), que correspon a 25 hores de treball de l'estudiant, com el crèdit ECTS. A la pràctica, les dues unitats són gairebé equivalents.

2 Aquest escenari de 321 crèdits conjunts s'ha fet suposant que l'estudiant es reserva els 24 ECTS optatius del GEArq per a reconèixer assignatures cursades a la UniKORE —compreses dins els 60 ECTS superats a Enna— que no tinguin equivalent a l'ETSAV.