Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Doble titulació GEArq+LMA

Doble titulació GEArq+LMA

 

 

 

El Conveni de doble titulació subscrit entre l'ETSAV i la Università degli Studi di Enna ‘Kore’, ubicada a Sicília, estableix les condicions per a l'obtenció conjunta del Grau en Estudis d'Arquitectura, GEArq, i la Laurea Magistrale in Architettura, LMA, de 300 ECTS/CFU cadascun1.

L'estudiant —de qualsevol dels dos centres— que participi i superi aquest programa, tindrà accés al Màster en Arquitectura, MArq, —que habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte a Espanya— així com a l'examen d'estat d'arquitecte i/o d'enginyer de l'edificació a Itàlia, que donen accés al món professional en aquest país i, en virtut d'això, a l'espai laboral europeu. 

Quan tinc accés a la doble titulació?

Aquest doble itinerari es pot iniciar en el quart o cinquè any acadèmic. La sol·licitud d'accés s'ha de fer, doncs, durant el curs anterior, en el període que l'escola estableix regularment per a la mobilitat internacional. Cal tenir en compte que els cursos de la UniKORE són anuals, amb inici el mes de setembre/octubre, de manera que la sol·licitud s'ha de realitzar en la convocatòria de primavera. Les sol·licituds rebudes són avaluades i prioritzades d'acord amb l'expedient acadèmic dels/de les sol·licitants i el nivell d'italià que, en qualsevol cas, serà igual o superior al B2. El nombre d'estudiants està limitat a 5 per a cada centre i curs acadèmic; una xifra que podrà ser revisada en funció dels resultats obtinguts. La doble titulació requereix d'un esforç particular per part de l'estudiant, de manera que cal considerar adequadament les pròpies capacitats abans d'emprendre aquest itinerari.

L'itinerari formatiu

El conveni estableix que els/les estudiants de l'ETSAV han de superar un total conjunt de 321 ECTS2 per a obtenir les dues titulacions, dels quals 60 ECTS/CFU com a mínim han de superar-se a la UniKORE, amb una permanència mínima d'un any acadèmic.

Una taula d'equivalències entre GEArq i LMA assegura la correspondència entre assignatures/matèries per als estudiants de l'ETSAV i de la UniKORE. La taula estableix quines assignatures s'hauran de cursar necessàriament a l'ETSAV, quines es poden cursar de manera indistinta a un o altre centre i quines cal superar obligatòriament a la UniKORE —perquè no tenen equivalent en el Grau d'Estudis en Arquitectura. Cada estudiant ha de traçar el seu itinerari formatiu propi a partir d'aquesta base. Les assignatures que s'han de superar obligatòriament a la UniKORE sumen un total de 45 ECTS, compresos els 15 ECTS de la tesi di laurea, equivalent al projecte final de carrera. Fins arribar al mínim de 60 ECTS, l'estudiant ha d'escollir altres assignatures —amb una càrrega total de 15 ECTS— d'entre aquelles que es poden cursar indistintament a un o altre centre, de manera que puguin ser reconegudes com a part del GEArq a la seva tornada. Els 261 ECTS restants que es cursen a l'ETSAV poden incloure assignatures convalidades des d'altres programes de mobilitat, així com crèdits de la LMA que puguin ser reconeguts com a optatius.

El treball final de grau del GEArq i la tesi di laurea de la LMA no es poden convalidar en cap cas i han de defensar-se de manera independent en el centre respectiu quan l'estudiant reuneixi els requisits establerts per a cada titulació.

Què és la UniKORE?

És una universitat jove —fundada el 2004— i encara en formació que, no obstant, ocupa un lloc destacat entre les italianes. Segons el rànquing elaborat el 2014 per l'agència europea U-Multirank (www.umultirank.eu), és la 15a universitat del país —classificada a continuació de Roma La Sapienza— i destacant especialment per transferència de coneixement, orientació internacional i relació amb l'entorn. Les quatre facultats existents sumen una població d'uns 6.000 estudiants: Enginyeria i Arquitectura, Ciències Econòmiques i Jurídiques, Ciències de l'Home i la Societat i Estudis Clàssics, Lingüístics i de la Formació.Està situada a la petita ciutat universitària d'Enna, de 28.000 habitants, capital de la província que ocupa el centre geogràfic de Sicília i enclau estratègic per a desplaçar-se i conèixer els contrasts i la riquesa natural, històrica i cultural de l'illa: la vida urbana de Catània i Palerm; les ciutats de refundació barroca —incloses al world heritage de la UNESCO— de Noto, Ragusa o Mòdica; l'arquitectura grega de Selinunte, Agrigento o Siracusa; i la gran diversitat de paisatges sicilians, com els 3.350 metres de l'Etna, les àrees protegides de Nebrodi, Madonie o Gole dell'Alcantara, les terres agrícoles —amb predomini de cereals, cítrics i vinya— o les platges que l'envolten.

El programa marc

Com a part de la doble titulació, un equip de professors del Vallès imparteix docència periòdicament a la UniKORE. Aquest programa, permet aportar progressivament a Enna el nostre model formatiu, basat en la integració multidisciplinària de l'ensenyament a l'entorn dels Tallers d'Arquitectura i Projecte, i les àrees d'expertesa pròpies a l'entorn de la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Durant els primers cinc anys de col·laboració, s'ha establert un programa marc d'actuació renovable segons el qual tots els cursos de la Laurea Magistrale aborden un mateix tema transversal des de punts de vista diversos. 


En aquest context, el curs 2015-2016 —indicat amb un cercle vermell en el diagrama— tots els estudiants de la UniKORE han treballat sobre la transformació de la perifèria urbana entesa com a model inacabat de ciutat moderna i cada curs acadèmic ho ha fet des d'una òptica pròpia: la seva representació i comprensió, la seva materialitat, el programa urbà i habitacional, el territori i des de la seva complexitat. Els estudiants de la LMA que han iniciat els estudis durant el curs 2015-2016 seran els primers en completar tota la seva formació dins d'aquest programa marc —sota la línia blava en el diagrama.

Els seminaris intensius

Com s'implanta aquest model a la UniKORE? Cada curs anual s'estructura en tres seminaris intensius a l'inici, meitat i final de l'any acadèmic, més dos períodes lectius regulars entre seminaris. Cada seminari —en format de taller interdisciplinari— té una durada d'una setmana, amb dedicació exclusiva i horari de matí i tarda. A cada taller s'hi concentren els continguts de dues assignatures per curs, amb un equip docent format per professors de la UniKORE i de l'ETSAV. En aquests períodes, la resta d'assignatures no imparteix docència. Els/les estudiants de l'ETSAV en mobilitat a Enna s'incorporen plenament en aquesta experiència pedagògica. 

En la primera edició de tallers mixts en aquest format, desenvolupada en el 2015-2016, en el primer curs hi han treballat conjuntament l'assignatura de representació i el taller de projectes; en el segon curs, els tallers de construcció i projectes; en el tercer i cinquè cursos, els tallers de projectes i de síntesi; i a quart curs, els tallers de restauro i urbanisme. L'experiència d'aquest any acadèmic es pot seguir aquí


 
Per a més informació, podeu contactar amb .

Veure també: 
Conveni de doble titulació amb la UniKORE
Primers seminaris intensius de professors ETSAV+UniKORE
Segona part dels seminaris intensius ETSAV+UniKORE.
 

1 La unitat de mesura dels crèdits acadèmics a la UniKORE, com en altres universitats italianes, és el CFU (credito formativo universitario), que correspon a 25 hores de treball de l'estudiant, com el crèdit ECTS. A la pràctica, les dues unitats són gairebé equivalents.

2 Aquest escenari de 321 crèdits conjunts s'ha fet suposant que l'estudiant es reserva els 24 ECTS optatius del GEArq per a reconèixer assignatures cursades a la UniKORE —compreses dins els 60 ECTS superats a Enna— que no tinguin equivalent a l'ETSAV.