Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a l'empresa

L'Oficina de pràctiques a l'empresa de l'ETSAV té com a tasca fonamental posar en contacte els estudiants que ho desitgin amb empreses, despatxos i organismes públics per tal que puguin completar la seva formació amb la realització d'una pràctica acadèmica externa.

Per l'empresa això suposa poder incorporar temporalment el talent dels estudiants i estudiantes formats i formades a l'ETSAV - UPC per a la realització de tasques concretes.

La relació s'estableix per un conveni de cooperació, que es signa entre l'empresa, l'estudiant i la Universitat.

Condicions

Enllaços relacionats

Important

L'empresa ha de signar el conveni amb l'estudiant des del primer dia que aquest comenci a assistir al despatx, encara que sigui en període de proves. Tots els dies de presència de l'alumne al despatx o empresa, han de quedar reflectits en el conveni. Si no és així, el servei de pràctiques a l'empresa de l'ETSAV, no es podrà fer càrrec de les incidències que puguin sortir.        
En el cas que sigui un estudiant només matriculat del Projecte Final de Carrera, haurà de tenir present que un cop presentat i aprovat aquest, el conveni haurà de donar-se de baixa, procedint a les devolucions de quantitats que calgui.

El tutor responsable de l'estudiant està obligat (segons el pacte número 5 del conveni de cooperació educativa) a enviar al servei de pràctiques a l'empresa el document d'informe final de l'activitat (Annex II).

Sense aquest document el servei de pràctiques a l'empresa es reserva tramitar el següent conveni de cooperació presentat per l'empresa.