Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a l'empresa

Titular del bloc de text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled.

 

Les pràctiques a l'empresa de l'ETSAV tenen com a tasca fonamental posar en contacte els estudiants que ho desitgin amb empreses, despatxos i organismes públics per tal que puguin completar la seva formació.

Nou Real Decret per als convenis de cooperació educativa universitat-empresa:

Regulació i marc legal


Avantatges i condicions:

  •  Disposar de personal tècnic format a la UPC.
  •  La relació s'estableix per conveni de cooperació, que es signa entre l'empresa, l'estudiant i la Universitat.
  •  L'empresa defineix d'acord amb la Universitat, el Pla de Treball dels estudiants i el perfil per fer la selecció.
  •  La Universitat garanteix un seguiment del desenvolupament dels termes acordats en el conveni.
  • L'empresa ha de donar d'alta a l'estudiant a la seguretat social d'acord amb el Nou Reial Decret que regula les pràctiques a l'empresa.
Important

L'empresa ha de signar el conveni amb l'estudiant des del primer dia que aquest comenci a assistir al despatx, encara que sigui en període de proves. Tots els dies de presència de l'alumne al despatx o empresa, han de quedar reflectits en el conveni. Si no és així, el servei de pràctiques a l'empresa de l'ETSAV, no es podrà fer càrrec de les incidències que puguin sortir.        
En el cas que sigui un estudiant només matriculat del Projecte Final de Carrera, haurà de tenir present que un cop presentat i aprovat aquest, el conveni haurà de donar-se de baixa, procedint a les devolucions de quantitats que calgui.

El tutor responsable de l'estudiant està obligat (segons el pacte número 5 del conveni de cooperació educativa) a enviar al servei de pràctiques a l'empresa el document d'informe final de l'activitat (Annex II).

Sense aquest document el servei de pràctiques a l'empresa es reserva tramitar el següent conveni de cooperació presentat per l'empresa.