Vés al contingut (premeu Retorn)

CRAL

Centre de recerca i serveis per a l'administració local
Responsable
Víctor Seguí
director ETSAV

Informació de contacte
Telèfon: 93 401 78 60
Correu electrònic: info.cral@etsav.upc.edu

Descripció
L'experimentació continuada de la col.laboració universitat-administració local en docència i en recerca ha permès a tot un conjunt de professors de l'ETSAV confirmar les possibilitats i l'abast d’una relació que es vol potenciar i oficialitzar amb la creació d'aquest Centre Específic de Recerca vinculat a l'escola. 

L'administració local i, en particular, el conjunt de municipis catalans, tenen encomanada una labor complexa però alhora fonamental com és la de tenir cura i millorar les condicions d'habitabilitat dels respectius àmbits territorials, orientant les seves actuacions en benefici del que es considera d'interès general. L'espai públic, els equipaments, les infrastructures, el patrimoni natural i construït i l'habitatge de promoció són habitualment objecte preferent de polítiques d'àmbit local que tracten d’interpretar les necessitats de la col.lectivitat. 

La universitat i més concretament l’ETSAV, pel seu caràcter metropolità, està obligada a mantenir un contacte permanent amb aquesta realitat que permeti alimentar temàticament les seves línies de treball en docència i en recerca, oferint a l'esmentat sector públic la seva expertesa en l'àmbit de les arquitectures i enginyeries per la via de l'aprofitament dels resultats.

Aquests propòsits generals poden resumir-se en els objectius següents:

  • Aplegar les activitats de recerca existents relacionades amb el món de l'administració local i promoure el seu creixement.
  • Generar vincles estables entre universitat i administració local.
  • Fomentar la creació de nous grups de treball, que desenvolupant primeres experiències en aquest camp, es constitueixin en viver de noves activitats i empreses.


Camp d'actuació específic

Aprofundir en l'exploració i preparació de propostes, vinculades amb la docència, sobre temes paradigmàtics i actuals de l'Arquitectura i Urbanisme dels Municipis de Catalunya.

Desenvolupar treballs de recerca orientats a la formació i sistematització de coneixements sobre els aspectes arquitectònics i urbanístics de l'habitat actual en tot allò que fa referència al seu caràcter col.lectiu: habitatge, espai urbà i equipaments.

Resolució de problemes concrets, d'especial dificultat o interès, mitjançant projectes o plans en els que determinades experteses del món universitari, freqüentment interdisciplinàries, constitueixin garanties per a unes intervencions solvents, equilibrades i amb un impacte controlat sobre el medi.


Més informació

www.etsav.upc.edu/unitats/cral