Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes en paisatges culturals (Intensiva)

Qm Tardor 2018-2019
Qm Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV Places per a estudiants incoming Idioma
T 7-10 35
15
Castellà/Català

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
290179  4,5 ECTS  2T + 3P UOT Intensiva

 

Dia d’impartició

Hora d’impartició

Núm. de setmanes

 15 al 24 de gener de 2019

De 10:00 a 19:00.

2

 

Professor Responsable Carles Llop
Altres col·laboradors Josep Maldonado,Artur Tudela
Col·laboradors doctorands Catalina Salvà, Gemma Milà

 

Web page

http://paisajesculturales.50webs.com/Objectius
 • Presentar conceptes bàsics i continguts disciplinars sobre el paisatge i el patrimoni.
 • Facilitar una aproximació al coneixement del territori des d’un òptica pluridisciplinar mitjançant el camp del paisatge.
 • Aprendre eines bàsiques de representació i comunicació del paisatge.
 • Facilitar vocabulari i referents sobre paisatge i específicament sobre els paisatges culturals.
 • Introduir al coneixement de  recursos per al projecte dels territoris en base al projecte paisatgístic i els seus materials i tècniques.
 • Introduir l’alumnat a una valorització crítica de situacions territorials enteses en clau de patrimoni i paisatge.

Subject abstract

Sota la denominació de paisatges culturals, entenem aquells territoris (urbans i territorials) que expressen l’acció de l’home en la transformació de la natura i la construcció de paisatges singulars plens d’història i de continguts. Tot és paisatge, i tot és paisatge cultural. Es tracta, tanmateix d’aprofundir les possibilitats dels valors culturals per als projectes territorials renovats, incorporant en el coneixement dels mateixos les diverses ciències regionals aporten, en una mena d’aproximació que pretén ser multidisciplinar per comprendre la complexitat dels llocs. En el curs es proposa l’anàlisi de projectes que tenen en la cultura i el desplegament dels valors naturals, la configuració de paisatges d’interès patrimonial, i que serveixen per promoure el desenvolupament local de les nostres ciutats i territoris des d’un punt de vista integral, sense caure solament en la banalització de transformar parts del territori en parcs temàtics.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Conèixer els conceptes bàsics i continguts disciplinars sobre el paisatge i el patrimoni.
 • Tenir elements d’anàlisi i aproximació al coneixement, des d’un òptica pluridisciplinar al camp del paisatge i el patrimoni cultural.
 • Disposar d’eines bàsiques de representació  i comunicació del paisatge
 • Disposar de  vocabulari i referents sobre paisatge i específicament sobre els paisatges culturals.
 • Disposar de recursos per al projecte dels territoris en base al projecte paisatgístic i els seus materials tècniques.
 • Respondre adequadament a la valorització crítica de situacions territorials enteses en clau de patrimoni i paisatge.

 

Continguts

Seminari teòric sobre Paisatge. ETSAV.

Treball de camp. (a determinar, preveient viatge els dies 10,11,12 de gener de 2019. Es comunicarà via mail, així com les condicions del mateix, abans de començar l'assignatura ). Taller de síntesi. ETSAV.

Taller de síntesi. ETSAV.

 Mètode d'avaluació

L’avaluació del curs es realitzarà en base a l’assistència presencial a totes les sessions i a la valoració del dossier sobre el taller de projectes de paisatge, elaborat per cada alumne o grup d’alumnes.

 

Bibliografia

Council of Europe - ETS No. 176 - European Landscape Convention. (n.d.). Retrieved from http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/176.htm

Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural [Recurs electrònic] / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1972). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1305870~S1*cat

Politiche e culture del paesaggio : nuovi confronti : Austria, Danimarca, Italia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Svizzera, Polonia / a cura di Lionella Scazzosi ; testi di Roberto Cecchi ... [et al.] = (2001). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1273147~S1*cat

L’Eix patrimonial del Llobregat / autors: Daniel Calatayud ... [et al.] (2000). [Barcelona] : Diputació de Barcelona,. Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1185053~S1*cat

Paisatges en transformació : intervenció i gestió paisatgístiques / coordinador: Carles Llop (2009). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1352647~S1*cat

Interpretazioni di paesaggio : Convenzione Europea e innovazioni di metodo / a cura di Alberto Clementi (2002). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1256174~S1*cat

Gestión del paisaje : manual de protección, gestión y ordenación del paisaje / Jaume Busquets y Albert Cortina (coords.) (2009). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1343527~S1*cat

Wagensberg, J. Ideas para la imaginación impura : 53 reflexiones en su propia sustancia / Jorge Wagensberg (1998). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1169553~S1*cat

Turri, E. Il Paesaggio come teatro : dal territorio vissuto al territorio rappresentato / Eugenio Turri (1998). Venezia : Marsilio,. Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1145047~S1*cat

Sauer, C. O. (1963). The Morphology of Landscape. In Land and life : a selection from the writings of Carl Ortwin Sauer / edited by John Leighly (p. vol.2 no 2, pp.19–54). Berkeley : Univer. of California press,. Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1304845~S1*cat

Sabaté, J. (2007). Paisajes culturales: un reto en el proyecto territorial del siglo XXI. In Paisaje cultural : Eurau 08 = Paysage Culturel = Cultural Landscape (Gobierno d, pp. 98–101). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1327316~S1*cat

Sabaté, J. (2008). Paisajes culturales y proyecto territorial. In El paisaje en la cultura contemporánea / Joan Nogué (ed.) (Biblioteca, pp. 249–273). Madrid : Biblioteca Nueva,. Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1344273~S1*cat

Roger, A. Breu tractat del paisatge / Alain Roger ; traducció de Lourdes Bigorra (2000). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1186697~S1*cat

Prats, L. Antropología y patrimonio / Llorenç Prats ; prólogo de Jean-Claude Duclos (1997). Barcelona : Ariel,. Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1272453~S1*cat

Llop, C. (2009). Una possibile geografia dei “territori lenti” (Territoris Serens) in Catalogna. Dialoghi Internazionali : Città Nel Mondo, (10), 134–144. Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1359226~S4*cat

Llop, C. (2008, June 23). Paisatges Metropolitans : policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé al paisatge calidoscopi. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/PapersIERMB/article/view/104012

Iniesta, M. Els Gabinets del món : antropologia, museus i museologies / Montserrat Iniesta (1994). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1148774~S1*cat

Gambino, R. I Parchi naturali europei : dal piano alla gestione (1994). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1119461~S1*cat

Gambini, R. (1998). Piani paesistici. Uno sguardo s’insieme. Urbanistica, (90). Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1002533~S4*cat