Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures metàl·liques

Qm Tardor 2018-2019
Qm Nivell Quadrimestral

Places per a estudiants

ETSAV 

Places per a  estudiants 

Incoming

Prerequisits Idioma
T 7-10 40 10 Estructures III Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
47125  3 ECTS  1T + 1,5P TA 3 hores setmanals

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dimarts (Tuesday) 15 - 17:45 12

 

Professor Responsable Ignacio Costales Calvo                                                                 
Altres professors          Roger Senyis (Dep. Tecnologia, Estructures)Objectius

Dominar el llenguatge de l'estructura metàl·lica, controlant els detalls constructius i aprenent els mètodes d'anàlisi del comportament resistent.Subject abstract

To handle the language of metal structures, taking into account the constructive details and learning the
methods of analysis and resistant behaviour.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques.
  • Entendre els requeriments de l'edificació.
  • Conèixer les parts de l'edifici.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en una presentació oral i escrita.Continguts

1 Ús d'Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
2 Disseny d'estructures metàl·liques.Càlcul global d'estructures.
3 Càlcul global d'estructures.
4 Resolució de les unions.
5 Estabilitat general d'una estructura metàl·lica..Mètode d'avaluació

Treball pràctic que es desenvoluparà al llarg de 12 setmanes.

 

Bibliografia

CUDÓS, Vicente: Cálculo de estructuras de acero: Manuales

ARGÜELLES, Ramón: La estructura metálica hoy. Madrid, Librería Técnica Bellisco, 1975.

BRUFAU, Robert; ARGUIJO, Manuel: L’estació de Bellaterra, motiu per a un curs d’estructures metàl·liques. ETSAV.

ARGÜELLES ÁLVAREZ, Ramón; Estructuras de acero. Cálculo. Volumen 1.

ARGÜELLES ÁLVAREZ, Ramón; Uniones y sistemas estructurales. Cálculo. Volumen 2.

BRUFAU, Robert; COSTALES, Ignacio; Módulo 10- Estructuras Metálicas. ETSAV

ORTIZ HERRERA, Jesús; VILLA CELLINO, Julia; Cálculo de estructuras de acero frente al incendio. Publicaciones APTA.

FRANSSEN, Jean-Marc; VILA REAL, Paulo; Fire Design of Steel Structures. ECCS.

MARSH, Ken; Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2014. Autodesk.