Vés al contingut (premeu Retorn)

Metabolisme urbà: projecte RELS

Qm Tardor 2018-2019
Qm Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV 
Places per a estudiants incoming Idioma
T 7-10 10
10
Castellà/Anglès

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290172  4,5 ECTS  3,5T + 1P UOT 1

 

Dia d'impartició Horari d'impartició    Núm. de setmanes
Dilluns 16:00 - 20:00 12

 

Professor Responsable
Dani Calatayud
Professor col·laborador Coque Claret, Alfonso Godoy                                   


Objectius

Context

La crisi econòmica, resultat de la bombolla immobiliària, va provocar, la disminució de la renda de les famílies, l'augment del preu de l'energia. La incapacitat per invertir en la millora de la qualitat del parc construït, va desembocar en pobresa, precarietat energètica i problemes de salut amb alts costos sanitaris.

 objectiu principal

L'assignatura Metabolisme Urbà té com a objectiu principal entendre com els edificis i el model urbà, i el seu cost incideix en l'economia domèstica de les famílies.

 objectiu secundari

L'objectiu secundari és la difusió del projecte UE / RELS. El projecte RELS és una metodologia de rehabilitació energètica, que ajuda a conèixer, no només les condicions tècniques d'un edifici, sinó també el comportament dels seus usuaris. Mitjançant un mètode precís; elaboració de fitxa de l'edifici, entrevistes a famílies en pobresa energètica, lectura de factures,, simulació dinàmica, processos de monitoring, valoració econòmica, solucions de renovació, valoració econòmica, RELS identifica quines són les possibles millores en eficiència energètica i com aquestes incideixen en l'usuari.

 La renovació dels edificis i dels barris, en alguns casos redueix el consum, i / o augmenta el confort allunyant-los de la línia de pobresa energètica per reduir els costos sanitaris de la salut pública.Objetivos

Contexto

La crisis económica, resultado de la burbuja inmobiliaria, provoco,  la disminución de la renta de las familias, el aumento del precio de la energía. La incapacidad para invertir en la mejora de la calidad del parque construido, desemboco en pobreza, precariedad energética y problemas de salud con altos costes sanitarios.

 Objetivo principal

La asignatura Metabolismo Urbano tiene como objetivo principal entender como los edificios y el modelo urbano, y su coste incide en la economía doméstica de las familias.

 Objetivo secundario

El objetivo secundario es la difusión del proyecto UE/RELS. El proyecto RELS es una metodología de rehabilitación energética, que ayuda a conocer, no sólo las condiciones técnicas de un  edificio, sino también el comportamiento de sus usuarios.  Mediante un método preciso; elaboración de ficha del edificio, entrevistas a  familias en pobreza energética, lectura de facturas, , simulación dinámica, procesos de monitoring,  valoración económica, soluciones de renovación, valoración económica, RELS identifica cuáles son las posibles mejoras en eficiencia energética y como estas  inciden en el usuario.

 La renovación de los edificios y de los barrios,  en algunos casos reduce el consumo, i/o aumenta el confort alejándolos de la línea de pobreza energética para reducir los costes sanitarios de la salud pública. Resultats d'aprenentatge.

Conocer las causas, consecuencias y formas de medir la precariedad energética

Conocer un proceso de la rehabilitación profunda con  rescate de eficiencia energética. 

Conocer procesos prácticos de renovación energética.Objetivos específicos de la asignatura 2018

Transmitir de forma ordenada las bases teóricas i practicas del proceso de la metodología de diagnosis de la UPC y como se ha implementado en los 6 casos piloto RELS.

Transmitir de forma ordenada las bases teórica y práctica del proceso especifico de diagnosis de la UPC de precariedad energética y como se ha incorporado en la matriz de decisión.

UK sobre Fuel Poverty, contrastar la información teórica sobre pobreza energética en España. Ampliar los casos estudiados de familias en pobreza energética, verificar la diagnosis UPC sobre familias en pobreza energética, en futuros casos piloto RELS, propuestos por la Agencia del Habitatge de Cataluña.Programa de curso 2018

Parte teórica

Esta parte repasa una serie de tópicos: Que relación ha tenido, la sociedad con las diversas formas de energía?, Como esa relación incidió en el urbanismo y los sistemas constructivos. Cual es la actualidad de la lucha contra el cambio climático?. Que estrategias disponemos en la lucha contra el cambio climático? Que es un edificio NZEB? Como se desarrolla un proceso de rehabilitación energética? Qué es la pobreza energética? Cómo se mide la pobreza energética? Que estrategias reducen la pobreza energética?

Parte práctica:

Mediante 6 casos practicos, se explican los resultados de  procesos de diagnóstico RELS

Proyecto RELS,  rehabilitacion de 2 edificios de la Agencia del Habitatge de Cataluña.

Convenio UPC/ Promusa para la rehabilitacion de 2 edificios en Sant Cugat

Convenio SO-PAUS/ DIBA para la rehabilitacion de 2 edificios en Granollers

Proyecto PAS a PAS ArqBag/ Promusa para la rehabilitacion del barrio de les Planes

Proyecto PAS a PAS Resso / Rubi Brilla para la rehabilitacion del barrio de Sant Muç

Convenio SO-PAUS/ Ajuntament de Barcelona para la rehabilitación del barrio de Can Peguera

Durante el curso se realizan tres visitas

Casa pasiva del Garraf

Edificio rehabilitado por la Agencia del Habitatge de Cataluña en Taradell

Edificios rehabilitados en Les Planes y Rubi 

.Bibliografia en Eficiència energètica

Directiva UE 2009/72/CE y  2009/73/CE 

 Directiva UE 2010/31/CE,

Directiva Europea 2012/27/UE

 

Bibliografia en Precarietat energètica

Fixing Fuel poverty B Boardman 2010

Defining Fuel poverty in Northen Ireland. C Lidell y B Boardman 2011

Getting the measure of the fuel poverty J Hills 2011

Fuel poverty : the problem and its measurement J Hills 2011

Pobreza energetica en España (ACA) 2012

 

Glossari

AHC After Housing Costs

BERR Enterprise and Regulatory Reform

BHC Before Housing Costs

BRE Building Research Establishment

BREDEM BRE Domestic Energy Model

CERT Carbon Emissions Reduction Target

CESP Community Energy Saving Programme

CIS Centro de Investigaciones Sociológicas

CMDs Common Mental Disorders

CSE Centre for Sustainable Energy

DECC Department of Energy and Climate Change

DWP Department for Work and Pensions

EAG EnergyAffordability Gap