Vés al contingut (premeu Retorn)

Formar formant

Qm Tardor 2018-2019
Qm  Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV Prerequisits Idioma
T

7-10

12 Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290187 5 ECTS T (1,5) +  L (3,5) PA -RA-TdA 10 hores totals (classe i treball autònom)


Dies i horaris d'impartició  Setmanes

Varíen en funció de l'assignatura en què es faci la pràctica i seran de l'ordre de 4 hores/setmana 

15

 

Professor Responsable Pere Fuertes                                                      
Altres Professors Isabel Crespo, Núria Sabaté, Carles Marcos, Núria Garcia Soto, Guillem Bosch, Sandra Moliner, Isabel VegaObjectius

Exercir com a 'professor júnior'. Aprendre arquitectura ensenyant.

Consolidar el coneixement propi participant en l'aprenentatge d'altres alumnes.

 

La formació d'estudiants dels darrers cursos d'arquitectura en la docència de les assignatures del primer any de carrera. Els estudiants que es matriculin en aquesta assignatura tindran unes sessions teòriques conjuntes i realitzaran la pràctica en els Q1 i Q2 del pla d'estudis. 

 


Objetivos

Ejercer como 'profesor júnior'. Aprender arquitectura enseñando.

Consolidar el conocimiento propio participando en el aprendizaje de otros alumnos.

 

La formación de estudiantes de los últimos cursos de arquitectura en la docencia de las asignaturas de primer año de carrera. Los estudiantes que se matriculen en esta asignatura tendrán unas sesiones teóricas conjuntas y realizarán la práctica en los Q1 y Q2 del plan de estudios.

 

 

Subject abstract

Performing as a 'júnior assistant'. Learning architecture by teaching.

Consolidate your own knowledge through an active participation in other students learning process.


Training students in the final year architecture course in teaching first year subjects.

Students will receive some theoretical lessons about learning and teaching in an architectural design discipline and      they  will practice in the first year.


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Transmetre coneixements.
  • Tenir recursos per preparar material docent de suport a l’assignatura.
  • Organitzar un equip de treball.
  • Escollir, avaluar i ser crític.
  • Preparar un document que reculli l'experiència de l'assignatura.


Continguts

1

Presentació del curs, organització grups de treball, preparació material.

2

Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.

3

Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.

4

Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.

5

Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.

6

Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.

7

Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.

8

Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.

9

Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.

10 Grup de treball i assistència i participació al curs assignat.
11 Preparació sessió de cloenda.
12 Presentació del lliurament final.


Sistema d'avaluació

Avaluació continuada durant les 12 setmanes i valoració del lliurament final.

 

Bibliografia

MONTEYS, Xavier; Crespo, Isabel; Pleguezuelos, Benjamin. Introducció a la carrera d’aquitectura. ETSAV, 1995.

MOLINA, Santiago de. Múltiples Estrategias De Arquitectura. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2013.

ZUMTHOR Peter. "Enseñar arquitectura". PENSAR LA ARQUITECTURA. Barcelona: Gustavo Gili, 2009

LE CORBUSIERMensaje a los estudiantes de arquitectura. Buenos Aires: Infinito, 1959

LE CORBUSIER, "Si tuviese que enseñarles arquitectura". Architectural Design, volumen 29, febrero de 1959.

CODERCH, José Antonio, "No son genios lo que necesitamos ahora". Domus, noviembre, 1961.

SOTA, Alejandro de. "Palabras a los alumnos de arquitectura". Alejandro de la Sota. Madrid, Pronaos, 1989

FREDERICK, Matthew. 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura. Madrid: Abada 2011.

SMITHSON, Peter. “Conversaciones con estudiantes”. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

MUNARI, Bruno; ¿Cómo nacen los objetos? : apuntes para una metodología proyectual. Ed Gustavo Gili, Barcelona, 1983.