Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia docent 2018-2019 / Matèries Optatives / Quadrimestre Tardor 2018-2019 / Food takes command. La alimentación toma el mando.

Food takes command. La alimentación toma el mando.

Qm Tardor 2018-2019
Qm  Nivell Quadrimestral

Places per a estudiants

ETSAV

Places per a estudiants

incoming

Idioma
T

7-10

18

7

Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290221  3 ECTS  T, L Projectes Arquitectònics  21


Dia d'impartició Hora d'impartició Tipus d'aula Núm. de setmanes
Dmt 15 a dij 24 gener 10:00 a 14:00  Teòrica i fora de l'escola 2 (8 dies)

 

Professor Responsable Pere Fuertes                  
Altres Professors Gianluca Burgio (Visiting Professor), Isabel Crespo, Eulàlia Gómez, Roger Sauquet, David Steegmann i Nuria Ortigosa (investigadora Habitar UPC)Objectius

Menjar és, segurament, el principal motor de les activitats humanes. Els éssers humans mengem per viure, sens dubte; però també és cert que vivim per menjar. És evident que el menjar és una activitat cultural bàsica i el seu paper en l'organització de l'espai és tan important que gairebé podríem pensar que existeix, de manera espontànea, un urbanisme de l'alimentació i una arquitectura del menjar.

 

El tema central d'aquesta assignatura intensiva és comprendre quins usos i transformacions espacials poden ser causats pels aliments; quins canvis urbans genera l'abastiment; quins espais organitza el consum; i finalment, quins efectes genera el menjar a la cuitat i la casa.


Objetivos

Comer es, quizás, el principal motor de las actividades humanas. Los seres humanos comemos para vivir, sin duda; pero también es cierto que vivimos para comer. Es evidente que comer es una actividad cultural básica y su papel en la organización del espacio es tan importante que casi podríamos llegar a pensar que existe, de forma espontánea, un urbanismo de la alimentación y una arquitectura del comer.

 

El tema central de esta asignatura intensiva es comprender qué usos y transformaciones espaciales pueden ser causados por los alimentos; qué cambios urbanos genera el abastecimiento; qué espacios organiza el consumo; y finalmente, qué efectos genera la comida a la cuidad y en la casa.

 

Subject abstract

Eating is perhaps the main engine of human activities. Human beings certainly eat to live, but it is also true that we live to eat. It is clear that eating is a basic cultural activity and its role in the organization of space is so important that we might well think that there is an urbanism of food and an architecture of eating. 

 

The central theme of this intensive subject is to understand what spatial uses and transformations can be caused by food; what urban changes the supply of food generates; which spaces consumption organizes; and finally, what effects food produces in the city and at home.


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

_Entendre les relacions entre espai urbà i menjar
_Entendre les transformacions domèstiques en funció de l'alimentació
_Capacitat d'observar l'organització espacial del menjar (al carrer i la llar)
_Llegir les eines per produir menjar i els instruments per alimentar-se
_Mapejar, a través d'exemples concrets, les xarxes urbanes del menjar
 
_Entender las relaciones entre espacio urbano y comida
_Entender las transformaciones domésticas en función de la alimentación
_Capacidad de observar la organización espacial de la comida (callejera y doméstica)
_Leer las herramientas para producir comida y los instrumentos para alimentarse
_Mapear, a través de ejemplos concretos, las redes urbanas de la comida

 

_Understanding the relationships between urban space and food
_Understanding household transformations based on food
_Ability to observe the spatial organization of food (in the street and at home)
_Reading the tools and instruments to produce food
_Mapping based on specific examples, the urban networks of food


Continguts

1

Mapejar el menjar. Mapear la comida. Mapping food

2

Mercat i carrer. Mercado y calle. Market place and street

3

Recorreguts del menjar. Recorridos de la comida. Food routes

4

A taula! ¡A la mesa! To the table!  

5

Menjar al carrer. Comer en la calle. Eating in the street

6

Cuina i ciutat. Cocina y cuidad. Cuisine and city

7

Objectes de cuina i de taula. Objetos de cocina y de mesa. Kitchen and table ware

8

Presentació de les receptes. Presentación de las recetas. Presentation of recipies


Sistema d'avaluació

Es valora l'assistència participativa a les sessions i el treball que es desenvolupa durant les dues setmanes de l'assignatura. Aquest treball consisteix en mapejar una recepta de cuina a diverses escales: l'abastiment de productes, la compra, l'elaboració i el menjar a taula.


Se valora la asistencia participativa a las sesiones y el trabajo que se desarrolla durante las dos semanas de la asignatura. Este trabajo consiste en mapear una receta de cocina a varias escalas: el abastecimiento de productos, la compra, la elaboración y la comida en la mesa.


Participatory attendance is assessed in the sessions and the work that is carried out during the two weeks of the subject. This work consists of mapping a recipe for cooking at various scales: the supply of products, the purchase, elaboration, and the food at the table.

 

Bibliografia

Fischler, Claude. El (h)omnívoro. El gusto, la cocina y el cuerpo. Anagrama, Barcelona, 1995

Hagen Hodgson, Petra; Toyka, Rolf (eds). The Architect, the Cook and Good Taste. Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin, 2007

Horwitz, Jamie; Singley, Paulette (eds). Eating Architecture. The MIT Press, Cambridge-London, 2004

Koolhas, Rem; AMO (eds). Elements. Marsillo, Venezia, 2014

Montanari, Massimo. La comida como cultura. Ediciones Trea, Gijón, 2006

Monteys, Xavier (ed). Quaderns 271. "About Buildings and Food". COAC, Barcelona, octubre 2018

Steel, Carolyn. Hungry City. How Food Shapes our Lives. Vintage Books, London, 2008