Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia docent 2018-2019 / Matèries Optatives / Quadrimestre Tardor 2018-2019 / Cànons de l'arquitectura catalana: després de Coderch l (fins a 1992)

Cànons de l'arquitectura catalana: després de Coderch l (fins a 1992)

Qm Tardor 2018-2019
Qm  Nivell Quadrimestral

Places per a estudiants

ETSAV

Places per a estudiants

Incoming

Idioma
T

7-10

25 5 Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290203  5 ECTS  T (1,5) +  P (3,5) THACT 10 hores/setmana


Dia i hora d'impartició  Tipus d'aula Núm. de setmanes
Divendres 16:00 a 20:00
Dissabte de 10:00 a 20:00
13.10.2018, de 07:00 a 22:00
Aula teòrica
Visites a edificis 
6  

 

Professor Responsable Raúl Martínez                                                            

Altres Professors

Professor convidat

Josep Giner, José Ángel SanzObjectius

Reconeixement i lectura dels edificis més significatius de l’arquitectura catalana des dels anys ’60 i fins a 1992, a partir de textos clau i de l’experiència i l’anàlisi in situ de les obres concretes.


Objetivos

Reconocimiento y lectura de los edificios más significativos de la arquitectura catalana desde los años '60 y hasta 1992, a partir de textos clave y de la experiencia y el análisis in situ de las obras concretas.

 

Subject abstract

Recognition and reading of the most significant buildings in Catalan architecture from the 1960s to 1992, based on key texts and on-site experience and analysis of specific works.


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Tenir una idea global i una visió dels millors edificis de l’arquitectura catalana del període estudiat.
  • Saber veure les característiques d’una obra d’arquitectura i, en particular, visualitzar seqüències espacials.
  • Desenvolupar les capacitats analítiques de l’estudiant per representar conceptualment i gràficament els edificis visitats.
  • S’espera que l’estudiant avanci en la constitució d’un cànon personal respecte a l’arquitectura catalana.


Continguts

1

28.09 Presentació: “No son genios lo que necesitamos ahora” (1961). Preparació visita 29.09: Walden 7.

2

29.09 Ricardo Bofill: visita Walden 7 (1972)

3

05.10 “Cap a una arquitectura realista” (1962) i Complexitat i contradicció en l’arquitectura catalana. Preparació visita 06.10

4

06.10 Clotet & Tusquets: visita  a les cases del carrer Mozart (1971) i als apartaments de Cerdanyola (1974) (amb Lluís Clotet)

5

12.10 L’Escola de Barcelona (1968-69). Preparació visita 13.10.

6

13.10 JAMLET: visita a les cases unifamiliars a Eivissa (amb Salvador Roig).

7

19.10 Cosas vistas a izquierda y derecha (sin gafas) (1987-1988). Preparació visita 20.10

8

20.10 Enric Miralles i Carme Pinós, cementeri d'Igualada (a partir de 1985)

9

26.10 Preparació visites 27.10

10

27.10 Josep Llinàs: visita a la casa Llinàs-Carmona (Begur, 1979-80) (amb Josep Llinàs)

11 09.11 Presentació de treballs


Sistema d'avaluació

- Assistència i participació a classe (60%). 
- Presentació d’exercicis (40%).


Bibliografia

SOSTRES I MALUQUER, Josep M. "Creación arquitectònica y manerismo". A: Cuadernos de Aquitectura, 22 (1955)

CODERCH, José Antonio. “No son genios lo que necesitamos ahora”. A : Domus, 384 (novembre 1961)

BOHIGAS, Oriol. “Cap a una arquitectura realista”. A : Serra d’Or, 5 (maig 1962)

BOHIGAS, Oriol. “Una posible ‘Escuela de Barcelona’”. A : Arquitectura, 118 (octubre 1968)

TALLER DE ARQUITECTURA. Hacia una formalización. Barcelona: Blume, 1968.

MONEO, Rafael. “La llamada ‘Escuela de Barcelona’”. A : Arquitectura, 121 (1969)

CLOTET, Lluís. “Por una arquitectura de la evocación”. A : CAU, 2-3 (1970). 

MIRALLES, Enric. Cosas vistas a izquierda y derecha (sin gafas). Tesi doctoral, no publicada (1987-1988)