Vés al contingut (premeu Retorn)

El cos i l'espai (intensiva)

Qm Primavera 2020-21
Qm Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV 
Places per a estudiants incoming Idioma
P 7-10 18    2   CAT/CAST

 

Codi ECTS Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290247  3  T,P

Tecnologia de l’Arquitectura.+

Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de la Comunicació (THATC)+ Expressió Gràfica

12 hores total (6 hores/setmana)

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Del 15 al 25 de juny de 2021 9:15 a 13:30 2 (8 dies)

 

Professores Responsables  Isabel Vega                                                  
Altres professores Marta Serra, Sandra Moliner
Col·laboradores Mariona GenísBreu descripció de l'assignatura

Segurament el primer lloc que ocupem i l’últim, sense deixar d’estar mai en ell, és el propi cos. Aquest cos és una arquitectura primigènia amb una estructura, un sistema que ens permet uns moviments i un material genèric que és la pell i que regula la nostra relació amb el medi que ens envolta, sobretot i concretament a l’espai urbà. A l’espai urbà els cossos s’interpel·len, es mouen lliures o condicionats, són interdependents però a la vegada aliens.

Com a arquitectes, què ens permet identificar aquesta eina que ens conforma? Què i com ens permet observar? Com intervenir a l’espai urbà des de la perspectiva de la corporeïtat?

L'assignatura proposa l'estudi de la relació entre cos i espai a partir de dinàmiques experimentals intencionades que posin de manifest l’enorme potencial com a eina creativa en el disseny d’espais, desmuntant l’ocular-centrisme per entrar a una comprensió més complexa i rica de l’espai a partir d’activar tots els sentits.

Es treballarà la capacitat transformadora de l’espai urbà a través del moviment i la necessitat d’aprenentatge d’eines per al seu disseny i per a la millora de les percepcions i relacions de les seves persones usuàries i per tant de la seva qualitat de vida

   

                                                 
Metodologies docents

L'assignatura es planteja amb diferents tipologies de classes:

-          Classes teòriques i lectures de textos clau. Equip docent i col·laboradores. Referents.

-          Classes experimentals. Dinàmiques per a l’aprenentatge propi i compartit.

 

Es treballarà en els espais de l’escola però també en espai urbà escollit, d’entre els proposats.

 

Es treballarà en grups per a establir sinergies d’aprenentatge i creixement compartit del coneixement, alhora que cada estudiant generarà una resposta única als reptes plantejats.                                                                                  Objectius d'aprenentatge 

Genèric:        Ampliació i consolidació dels coneixements sobre el disseny d’espais urbans, per a la millora de la confortabilitat corporal, social i ambiental.  

 

Específic:       a) Reconeixement i comprensió de l’espai amb l’experimentació a través del cos i de les seves capacitats perceptives i sensitives.

b) Consolidació i comprensió dels atributs de l’espai i de les estratègies de projecte referents a la materialitat, el moviment, l’activitat, les formes d’apropiació i l’atmosfera d’un espai en relació amb el cos.

c) Reforç en l'aprenentatge de les tècniques de representació de les estratègies de projecte: Cartografies de moviment, cartografies d’activitat i atmosfèriques.

d) Desenvolupament de tècniques d’observació i experimentació a través del cos com a eina de pensament i reflexió crítica sobre el medi urbà i les condicions de vida de les persones que l’habiten.

Contingut 

Sota la idea general d’estudi de la capacitat tant de coneixement com de transformació de l’espai a través del cos, es proposen 3 grans blocs de la relació entre el cos i l’espai:

-          Cos, espai, límits i materialitat. Relacionat amb el Continent de l’Espai

-          Cos, espai, moviment i activitat. Relacionat amb el Contingut de l’Espai

-          Cos, espai, identitat i atmosfera. Relacionat amb la Representativitat de l’Espai

 

 


Sistema de qualificació

En l'avaluació del curs s'establiran els següents criteris:

-          Bloc 1 Dinàmica dimensional i de materialitat      15%

-          Bloc 2 Dinàmica moviment i activitat                 15%

-          Bloc 3 Dinàmica atmosfèrica                            15%

-          Transformació espai urbà de treball                            45%

-          10% per a l’avaluació personalitzada de seguiment del curs

 

 

Bibliografia


Andreotti, Libero; Costa, Xavier (eds.) (1996). Teoria de la deriva i altres escrits situacionistes sobre la ciutat. Barcelona: MACBA.

Ardenne, Paul (2006). Un arte contextual: creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Murcia: Cendeac.

Arendt, Hannah (1993). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Careri, Francesco (2002). Walkscapes: el andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili.

Delgado, Manuel (2005). Elogi del vianant. Del model Barcelona a la Barcelona model. Barcelona: Edicions de 1984.

Gehl, Jan (2011) [1987]. Life Between Buildings: Using Public Space. Washington - Covelo- London: Island Press

Jacobs, Jane (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Península.

McDowell, Linda (1999). Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas. Madrid: Ediciones Cátedra.

Pallasmaa, Juhani (1996) Los ojos de la piel: La arquitectura y los sentidos. Barcelona: Gustavo Gili.

Ranciere, Jackes (2010). El espectador emancipado. Castellón: Ellago Ediciones.

Sennett, Richard (2014). L’espai públic. Un sistema obert, un procés inacabat. Barcelona: Arcàdia

Sennett, Richard (1994). Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza editorial