Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia Docent 2020-2021 / Matèries Optatives / Quadrimestre Primavera 2020-2021 / Arquitectura i cooperació (intensiva)

Arquitectura i cooperació (intensiva)

Qm Primavera 2020-21


Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10

25  ETSAV

5 incoming

 


Codi ECTS Distribució (T,P,L) Departament H/s treball estudiant
290137 3  3 P PA-UOT

 

Dia Horari Tipus d'aula Núm. de setmanes

21, 22, 23, 25 i 28 de juny

9 a 14:30 Teòrica una semana i un dia (5 matins)

 

Professors responsables  Roger Sauquet  i Joan Moreno                                                                  
Altres participants Membres d’associacions vinculades amb la cooperació internacional i local.Objectius

Iniciació al món de la Cooperacio Arquitectònica, en les seves dues variants, de Cooperació Local i Cooperació Internacional  donant a conèixer les eines pròpies d'aquesta disciplina.

.

.


      Subject abstract

        

      Introduction to the world of Architectural Cooperation, in its two variants: Local Cooperation and International Cooperation, presenting the tools for each discipline.

       

       


      Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

      • Reconèixer el casos que poden precisar de la Cooperació Local i/o Internacional en les seves múltiples  variants, tècnica, ambiental, econòmica, etc.
      • Saber analitzar els diferents casos i establir  el corresponent programa de prioritats i de posta en marxa.
      • Reconèixer altres problemàtiques no arquitectòniques ( socials, econòmiques, etc.) coexistents en casos concrets i saber canalitzar-les  per la seva solució.
      • Conèixer  tècniques i mitjans per poder dirigir un projecte d'aquest tipus i fer-lo realitat

       


      Continguts

      1

      Introducció al curs. Establir els coneixements dels alumnes sobre els problemes de la Cooperació, Local i Internacional.

      Donar les eines mínimes per afrontar la problemàtica tenint en compte, els aspectes antropològics, sociològics i econòmics.  Com cal treballar en el camp de la Cooperació?

      2

      Cooperació Local, coneixements bàsics: Urbà , Arquitectònic, Constructiu, necessitats i patologies.

      Per a qui treballem i com actuem en els aspectes anteriorment exposats. Relació amb els afectats tant els individuals com els Associats.

      Exemplificar tots els supòsits i buscar la relació amb els diferents actors: Privats, Comunitats, Associacions, Barris i Ajuntaments.   

      3

      El sistema Internacional de Cooperació per al desenvolupament.

      Els projectes de Cooperació per al Desenvolupament.

      El dret a la vivenda i a la ciutat.  

       

      4

      Arquitectura i Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

      Arquitectura i pràctiques sostenibles, tecnologies i materials disponibles.

      El treball pràctic es farà sobre la descripció d'un projecte i es proposa desenvolupar el seu planteig tant tècnicament com logísticament de la part constructiva

      5

      Correcció pública dels treballs, tant de Cooperació Local com Internacional. Fets en grups de 2/3 alumnes


      Mètode d'avaluació

      Valorant l'assistència i les intervencions dels alumnes durant les classes, juntament amb els dos treballs pràctics tant de Cooperació Local com Internacional

       

       

      Bibliografia


       

      -González Gómez, L. Guía para la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo. Universidad de Antioquia. Bilbao,2007.

      - Lorenzo Gálligo, Pedro. UN TECHO PARA VIVIR Tecnologías para viviendas de producción social en América Latina. Editorial: UPC (Colección Punto y línea). 7a edición 2005

      “La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat”. VVAA. CYTED- HABYTED-REDXIV.F. México DF. 2004

      La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat”. VVAA. CYTED- HABYTED-REDXIV.F. México DF. 2004