Vés al contingut (premeu Retorn)

LOW3 - LIVING ZERO

Qm Primavera 2020-21

Qm

Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV   Places per a estudiants incoming      Idioma
P 7-10

10

10

Anglès

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290223 3 ECTS  (1/ 0,5/ 1,5) TA
Mitja de 6h/setmana (comptant tot el curs com a treball autònom)

 

Dia d'impartició Horari d'impartició Tipus d'aula Núm. de setmanes

 Dimecres 15 a 17

Activitats presencials/classes online: dimecres 15 a 17. Móduls on line: horari lliure Aula virtual - Plataforma MOOC UPC / Espai LIVING LAB LOW3 13

 

Professor Responsable Torsten Masseck                                                                        


Objectius

L’aprenentatge transformatiu cap a un model de societat i cap a un model de vida individual de menys impacte ambiental és un dels reptes més importants del nostre temps.

 

L’objectiu principal del curs LOW3-LIVING ZERO és el d’introduir conceptes bàsics de sostenibilitat i transmetre el coneixement generat al voltant del prototip LOW3 en l’àmbit de l’habitatge i un estil de vida més sostenible.

 

El curs explora un nou format d’aprenentatge mixt, virtual i presencial, combinant el concepte d’un MOOC amb sessions presencials al Living Lab LOW3 (On line durant les restriccions per COVID-19).

 

Els  exercicis pràctics del curs es vincularan a l'avualació i millora de l'impacte ambiental de l'habitatge i l'estil de vida dels participants, vinculat al  projecte internacional "Sustainable Lifestyle Accelerator" (www.suslifespain.blogspot.com).Subject abstract

Transformative learning for a societal model and a personal lifestyle with less environmental impact is one of the main challenges of our time.  
Main objective of the course is to introduce into basic concepts of sustainability and to disseminate the generated knowledge of the LOW3 prototype in the field of housing and a more sustainable lifestyle.

The course explores a new mixt learning format, virtual and face-to-face, through combining the concept of a MOOC with 3 sessions at the Living Lab LOW3. (online during the COVID-19 restrictions)

The practical exercises of the course will be linked to the assessment and improvement of the environmental impact of housing and lifestyle of the participants and to the international "Sustainable Lifestyle Accelerator" project. (www.suslifespain.blogspot.com).Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Learned skills. At the end of the course the student must be able to:

Es pretén que a través del curs s’assoleixin les següents capacitats:

  • Entendre el concepte i els paràmetres bàsics d’un estil de vida i una arquitectura més sostenibles mitjançant el coneixement de paràmetres energètics i d’impacte ambiental.
  • Analitzar i valorar el potencial de tecnologies com sistemes solars tèrmics i fotovoltaics, i el reciclatge d’aigües grises, aplicats als habitatges.
  • Adquirir coneixement sobre indicadors de sostenibilitat com la pròpia petjada ecològica, la petjada de carboni, l’impacte ambiental de materials o l’amortització energètica de les tecnologies solars. 
  • Avaluar dades reals del propi habitatge, relacionades amb  els conceptes apresos, tals com consums de recursos, comportament bioclimàtic, i el potencial d’estalvi i de generació d’energia.

 

Continguts

1

Meeting Week 1: Activitat inicial online: conèixer continguts i metodologia del curs

Online Module 1: Sustainable Lifestyles (biocapacity, ecological economy, consumption, resources)

2

Online Module 2: Sustainable Housing Concepts (habitability, comfort, flexibility, collective housing)

3

Forum Week 1 online: Discussió sobre exercicis pràctics 1 i 2

4

Meeting Week 2 online: Classe petjada ecològica i petjada de carboni  

5

Online Module 3: Photovoltaic Technologies (history, technologies, building integration, smart grids)

6 Online Module 4: Solar Thermal Technologies (history, technologies, building integration, smart grids)
7 Forum Week 2 online: Discussió sobre exercicis pràctics 3 i 4
8

Meeting Week 3 online: Classe reducció de consum energètic i generació d’energies renovables

9

Online Module 5: Materials (lightweight buildings, wood construction, embodied energy, life cycle)

10

Online Module 6: Water (water as a resource, domestic consumption, storage and treatment)

11

Forum Week 3 online: Participació en fòrums virtuals de discussió sobre exercicis pràctics 5 i 6

12 Meeting Week 4 online: Classe energia materials, rehabilitació i reducció consum d’aigua
13 Meeting Week 5 online: Presentacions finals – final curs

 

Mètode d'avaluació / Assessment method

  1. Els exercicis d’auto avaluació en línia asseguren l’adquisició dels coneixements treballats: 30% de la nota.
  2. Els fòrums de debat, moderats i avaluats, conjuntament amb les sessions presencials, fomenten l’ aprenentatge col·lectiu i permeten avaluar el coneixement adquirits: 30% de la nota.
  3. Els exercicis pràctics de cada mòdul inclouran reflexions individuals dels estudiants sobre cada temàtica que s’entregaran en un resum final: 40% de la nota..


Bibliografia