Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia Docent 2020-2021 / Matèries Optatives / Quadrimestre Primavera 2020-2021 / Criteris i tècniques de rehabilitació

Criteris i tècniques de rehabilitació

Qm Primavera 2020-2021


Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10

ETSAV: 20

Incoming: 10

 


Codi ECTS Distribució (T,P,L) Departament H/s treball estudiant
290193 4,5  2,5 T i 2 P TA 4

 

Dia Horari Tipus d'aula Núm. de setmanes
Dimarts 16:00 - 19:30h Teòrica 12

 

Professor responsable Manel Gonzàlez Solanes                                                                      
Altres professors Montserrat Cucurella-JorbaObjectius

 1. Aprendre a analitzar les preexistències: estructura, sistemes constructius, instal·lacions, etc.
 2. Relacionar i incorporar la rehabilitació com a part inherent de  l’arquitectura contemporània.
 3. Conèixer els processos constructius d’execució  justificant  la intervenció més adient.
 4. Aprendre a “manipular” i treballar amb les tècniques i els materials que hi formen part.
 5. Avaluar i analitzar l’estimació de costos; entesos com a causa directa de poder abordar el projecte i la posterior intervenció.


    Subject abstract

     

        1. Learning to analyze pre-existing conditions; structure, installations, shape, etc.

        2. Connect and incorporate rehabilitation as an inherent part of contemporary architecture.

        3. Know the construction process execution justifying the most appropriate intervention.

        4. Learn how to "manipulate" and work with the techniques and materials that are part of it.

        5. Evaluate and analyze cost estimates; understood as a direct cause of the project and to address the subsequent intervention.

     


    Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

    • Entendre i conèixer les preexistències.
    • Identificar les lesions de les preexistències i els seu orígens possibles un gran ventall d’arquitectures ( s. XII – s XXI)
    • Conèixer les intervencions i el criteri de la seva selecció.
    • Tenir criteri per a projectar la proposta arquitectònica més adient, explicant l’estratègia emprada.
    • Definir i dissenyar els detalls de la intervenció: estructura, compartimentació, acabats, instal·lacions, etc.
    • Definir i explicar el procés d’execució.
    • Plantejar un projecte de rehabilitació coherent i viable.

     


    Continguts

    1 Tipus d’intervencions arquitectòniques en el parc edificat. Aprofundir sobre els diferents tipus d’actuacions més recents i la seva raó constructiva. Explicació mitjançant exemples pràctics de: rehabilitacions; restauracions  i altres.
    2

    Metodologia de la diagnosi.  Conèixer el procés per a realitzar una diagnosi, com dur-la terme, quins documents es generen i quines conclusions cal extreure’n.

    Debat sobre el tema

    3

    Com ha de ser un projecte de rehabilitació.  Estratègies, continguts, definició d’ordre i apartats, programes d’obra, orientació pressupostària i altres.

    Debat sobre el tema

    4

    Visita a taller / empresa aplicada als continguts.

    Debat sobre el tema

    5

    Estructura. Aprofundir en les lesions estructrals i en les possibles tècniques d’intervenció i nous sistemes constructius. Explicar un projecte d’intervenció centrat bàsicament en aquests aspectes. La tàpia com a exemple.

    Debat sobre el tema

    6

    Envolupant. Aprofundir en les lesions de l’envolupant, tant cobertes com façanes, i en les possibles tècniques d’intervenció i sistemes constructius. Explicar un projecte d’intervenció centrat bàsicament en aquests aspectes.

    Debat sobre el tema

    7

    Comunicacions verticals. Aprofundir en les lesions de les escales i en les tècniques d’intervenció.  Explicar un projecte d’intervenció centrat bàsicament en aquests aspectes. La volta catalana com a exemple.

    Debat sobre el tema

    8

    Visita d’obra aplicada als continguts.

    Debat sobre el tema

    9

    Intervencions interiors. Aprofundir en les lesions dels revestiments i en les possibles tècniques d’intervenció i nous sistemes constructius. Explicar un projecte d’intervenció centrat bàsicament en aquests aspectes.

    Debat sobre el tema

    10

    Recuperació de materials  + exemple obres de recuperació. Aprofundir en la possibilitat de recuperar materials en una obra: estratègies i processos a seguir per a dur-ho a terme.  Explicar un projecte d’intervenció centrat bàsicament en aquests aspectes.

    Debat sobre el tema

    11

    Intervencions patrimonials. Aprofundir en les intervencions en edificis protegits patrimonialment: conèixer com abordar el projecte, els criteris i tècniques d’intervenció.  Explicar un projecte d’intervenció centrat bàsicament en aquests aspectes.

    Debat sobre el tema.

    12

    Visita a un edifici rehabilitat recentment

    Debat sobre el tema


    Mètode d'avaluació

    Lectures i debat (40 %)

    Cada setmana es facilitaran textos breus relacionats amb el contingut de l’assignatura que l’alumne haurà de llegir  per posteriorment  presentar una opinió personal. En la classe següent es realitzarà un debat participatiu entre tots els alumnes on a més de les reflexions ja entregades es plantejaran noves qüestions i respostes.

     

    Examen (50%)

    Al final del curs es realitzarà un examen sobre el contingut de totes les classes. S’inclouran referències tant de les classes teòriques, com de les visites d’obra i les qüestions i temes tractats en els debats.

     

    Assistència obligatòria (10%)

    És imprescindible el seguiment de les classes i l’entrega del material.

     

     

    Bibliografia


    -           BRUFAU, R.: Rehabilitar con acero. Publicaciones Apta.

    -           DIVERSOS AUTORS (2016): Arquitectura tradicional. Tècniques constructives, Girona, Edicions GRETA.

    -           TEJELA JUEZ, J.; NAVAS DELGADO, D. Y MACHIN HAMALAINEN, C:  (2010): Rehabilitación, mantenimiento y conservación de fachadas, Madrid, Tornapunta Ediciones.

    -           TEJELA JUEZ, J.; NAVAS DELGADO, D. Y MACHIN HAMALAINEN, C:  (2011): Rehabilitación, mantenimiento y conservación de estructras, Madrid, Tornapunta Ediciones.

    -           TEJELA JUEZ, J.; NAVAS DELGADO, D. Y MACHIN HAMALAINEN, C:  (2011): Rehabilitación, mantenimiento y conservación de cubiertas, Madrid, Tornapunta Ediciones.

    -           VEGAS, F. i MILETO, C. (2011): Aprendiendo a restaurar. Un manual de restauración de la arquitectura tradicional de la Comunidad Valenciana. COAC V - Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

    -           Curso de Patología (4 volúmenes) Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

    -           Manuals de diagnosi. (9 volums) Col·legi Oficial de Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

    -           http://www.itec.cat (Llibres gratuïts que es poden descarregar en formato PDF) (Serveis>llibres gratuïts)

    -           Recomanacions per el reconeixement, la diagnosis i la teràpia de fonaments. (ITEC)

    -           Estructures 1. Tècniques de recalçament dels fonaments. (ITEC)

    -           Fichas de rehabilitació. (2ª edició) (ITEC)