Vés al contingut (premeu Retorn)

Maquetes d'escaiola

Qm Primavera 2015-2016
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10 15 Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290171 4 (3,5 ECTS) 4L ETSAV

 

Dia d'impartició Hora d'impartició                                Durada                      
Dimecres (Wednesday) 15:30 a 19:30   10 setmanes

 

Professor Responsable Laura Baringo                                                                                 
Altres professors


Objectiu

L'estudiant, en acabar el curs, ha de conèixer un sistema de representació que pugui utilitzar per visualitzar, a través d'una pràctica manual, qualsevol projecte o objecte en colum, tenint alhora la possibilitat d'analitzar-los, oferir visions específiques i sensibilitzar-se amb les formes i els materials. El més important de l'assignatura resideix en el procés i en les diferents decisiones que es prendran per materialitzar els projectes.


Objectivo

El estudiante, al acabar el curso, debe conocer un sistema de representación que pueda utilizar para visualizar, a través de una práctica manual, cualquier proyecto u objeto en columna, teniendo al mismo tiempo la posibilidad de analizarlos, ofrecer visiones específicas y sensibilizarse con las formas y los materiales. Lo más importante de la asignatura reside en el proceso y en las diferentes decisiones que se tomarán para materializar los proyectos.


Subject abstract

The student will know a system of representation wich can be used to visualize any project or object in volume, he will have the possibility to analyse them, to offer specific perspectives and be aware of forms, colours and materials.


Continguts

1

Introducció al material i coneixement de la tècnica de treball.

2

Fabricació de perfils i motlles.

3

Utilització d’additius i sistemes d’acabats.

4

Classificació tipològica de les maquetes.

5 Estudi de les fases de construcció.Sistema d'avaluació

Es realitzaran 5 treballs i el sistema serà d'avaluació continuada (20% cadascun).


Bibliografia

MILLS, Criss B.: Designing with models. A studio guide to making and using architectural design models. New York, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
GONZALES, Lorenzo: Maquetas. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2000.
DERRICK Crump: Guia de los acabados en madera. Barcelona, Cúpula (CEAC), 1996.
GERKAN, Meinhard von: Idea and model. Berlin, Ernst and Sohn, 1994.
MIDGLEY, Barry: Guía completa de escultura, modelado y cerámica: técnica y materiales. Madrid, Hermann Blume, 1982.
SUTHERLAND, Martha: Modelmaking: a basic guide. New York, W.W. Norton, 1999.