Vés al contingut (premeu Retorn)

Gaudí. Geometria i mecànica

Qm Primavera 2015-2016
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10 35 Català/Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290170 5 (4,5 ECTS) 2,5T + 2,5P TA

 

Dia d'impartició Hora d'impartició                         Durada                  
Dimecres (Wednesday) 16:00-20:00 12 setmanes

 

Professor Responsable Josep Gómez                                                                   
Altres professors


Objectius

Oferir a l’estudiant una visió de la figura i l’obra de Gaudí des del vessant de tècnic i calculista i arribar a
interactuar entre el procés de disseny formal d’un arc i el coneixement simultani del seu comportament
estructural, localitzant la corba de pressions.


Objetivos

Ofrecer al estudiante una visión de la figura y la obra de Gaudí desde la vertiente de técnico y calculista y llegar a
interactuar entre el proceso de diseño formal de un arco y el conocimiento simultáneo de su comportamiento
estructural, localizando la curva de presiones.


Subject abstract

It’s aimed to offer the student a study of Gaudí and his work form the point of view as a calculus
technician and interact between the formal designing process and the simultaneos knowledge of its
structural performance, locate the pressure curve.

 

Continguts

1

Paper clau dels arcs en l’obra de Gaudí. Teoria, mètodes i antigues regles gràfiques.

2

Arcs parabòlics en Gaudí i els seus deixebles. Paràboles del dels grecs.

3

Naixement de l’estàtica. Hoseley i Lévy... línia de pressions.

4

Càlculs gràfics funiculars de Gaudí. 2D i models 3D

5

Càlculs gràfics dels col·laboradors de Gaudí.

6 Taller- pràctica gràfica normal.
7

Control de treball.Mètode d'avaluació

100% treball final.

 

Bibliografia

.