Vés al contingut (premeu Retorn)

Communicative Structures

Qm Primavera 2015-2016
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10 16 English

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290165 3,5 (3 ECTS) 3,5T ETSAV - Urbana Champaign University 1-2 h

 

Dia d'impartició Hora d'impartició              Durada          
Dimecres (Wednesday) 15:00 a 18:20 10 setmanes

 

Professor Responsable Adolf Sotoca                                                                         
Altres professors Jeff Kansler (Urbana Champaign University, Illinois)


Objectius

L'objectiu del curs és ensenyar als estudiants sobre els principis estructurals, per ensenyar-los com analitzar visualment les estructures, per reconèixer i entendre els diversos components d'un sistema estructural, desenvolupar una millor comprensió de la integració estructural, i en última instància, per que puguin creativament importació aquestes lliçons a les seves pròpies exploracions de disseny.

Temes variaran i seran introduïts en el començament de cada sessió del curs a través d'una breu xerrada explicativa. Per tal d'aprofundir en cada tema, es seleccionaran edificis estructuralment notables / projectes per endavant com a exemples il·lustratius i temes de discussió. L'ús d'imatges i / o documents de construcció per a aquests projectes, els estudiants se'ls donarà pistes o preguntes acuradament dissenyats (destinades a generar pensament crític, animat debat, i el descobriment) d'acord amb la lliçó del dia. Treballant en grups, van a donar respostes i presentar les seves conclusions en diversos formats, incloent per escrit, el dibuix, i el model verbal, estudi. L'objectiu principal és crear un ambient actiu on els estudiants aprenen a través de descobriment, la discussió i el pensament crític, desenvolupant així la seva pròpia intuïció, mentre que l'expansió de la base de coneixements.


Objetivos

El objetivo del curso es enseñar a los estudiantes acerca de los principios estructurales, para enseñarles cómo analizar visualmente las estructuras, para reconocer y entender los diversos componentes de un sistema estructural, desarrollar una mejor comprensión de la integración estructural, y en última instancia, para que puedan creativamente importación estas lecciones a sus propias exploraciones de diseño.

Temas variarán y serán introducidos en el comienzo de cada sesión del curso a través de una breve charla explicativa. Con el fin de profundizar en cada tema, se seleccionarán edificios estructuralmente notables / proyectos de antemano como ejemplos ilustrativos y temas de discusión. El uso de imágenes y / o documentos de construcción para estos proyectos, los estudiantes se les dará pistas o preguntas cuidadosamente diseñados (destinadas a generar pensamiento crítico, animado debate, y el descubrimiento) de acuerdo con la lección del día. Trabajando en grupos, van a dar respuestas y presentar sus conclusiones en varios formatos, incluyendo por escrito, el dibujo, y el modelo verbal, estudio. El objetivo principal es crear un ambiente activo donde los estudiantes aprenden a través de descubrimiento, la discusión y el pensamiento crítico, desarrollando así su propia intuición, mientras que la expansión de su base de conocimientos.


Subject abstract

The course objective is to teach students about structural principles, to teach them how to visually analyze structures, to recognize and understand the various components of a structural system, to develop a better understanding of structural integration, and ultimately, to enable them to creatively import these lessons to their own design explorations.

Topics will vary and they will be introduced at the beginning of each course session via a brief explanatory lecture. In order to delve further into each topic, structurally notable buildings/projects will be selected in advance as illustrative examples and discussion topics.  Using images and/or construction documents for these projects, students will be given clues or asked carefully designed questions (meant to generate critical thought, lively discussion, and discovery) in accordance with the day’s lesson.  Working in groups, they will provide answers and present their findings in various formats, including written, verbal, sketching, and study model.  The main goal is to create an active environment where students learn via discovery, discussion, and critical thought, thereby developing their own intuition while expanding their knowledge base.

 

Resultados del aprendizaje. Al acabar la asignatura el estudiante ha de ser capaz de:

Submissions: Students will be working in groups of 2-4 students (depending on enrollment) during the class sessions and each group will be responsible for submitting their day’s work at the end of each session. As mentioned, this work will consist of a combination of written responses, sketches, and/or study models. Generally, there will not be work assigned outside of the class sessions. However, readings may be assigned in advance of class sessions in order that the students familiarize themselves with the topics to be covered.  In place of a final exam, each group will complete a project. The project will consist of: selecting a project and identifying a theme, explaining how the structure of the project fits into their theme, and also providing a graphic analysis of the structure. The project format will be (1) A1 sized presentation board. 


Contents

1

“Figurative Foundations I: Continuous Load Path, Equilibrium, Strength, Stability, Rigidity, Redundancy and Continuity”.

2

“Figurative Foundations II: Internal Actions (Tension, Compression, Bending, Shear, Torsion), Material Comparisons”.

3

“The Imaginative Engineer: The Impact of Structural Ingenuity”.

4

“More Than ‘From A to B’: Daring Bridge Structures”.

5

“(Weightless) Structures: Extreme Cantilevers and Overhangs”.

6 “Hidden Abilities: Pre-stressed Structures”.
“Touching the Sky: Structuring the World’s Tallest Buildings”.
8 “Invisible Structures: The Art of Structural Integration”.
9 “Form IS Function: Parametric, Organic, and Printed Structures and Beyond”.

 10

 Conclusion: Project Presentations.

 

Evaluation

Evaluation Criteria: Students will be evaluated on the quality of their participation within their groups as well as in the class discussions. Additionally, group work will be evaluated on a session by session basis and each participating student will share in this grade. The aforementioned items will constitute approximately 75% of the course grade. Lastly, the final project will be evaluated for each group and this grade will constitute the remaining 25% of the course grade.

 

Bibliography

  1. Structural Basis of Architecture.
  2. An Engineer Imagines.
  3. 30 Bridges.
  4. Centre Georges Pompidou (IASAP-BV office).