Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia docent 2015-2016 / Materies Optatives / Quadrimestre Primavera 2015-2016 / Anàlisi, consolidació i reforç d'estructures existents

Anàlisi, consolidació i reforç d'estructures existents

Qm Primavera 2015-2016
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10 25 Estructures IV Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290155 4 ( 3,5 ECTS) 2T+2P TA 2 hora setmanal

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dijous (Thursday) 16:00 - 18:45 14

 

Professor Responsable Jordi Payola i Lahoz
Altres professors


Objectius

Establir criteris bàsics de disseny i predimensionat a través de l’anàlisi numèrica per a afrontar una intervenció de reforç d’una estructura existent adaptant-la a la normativa actual.

Anàlisi numèrica de les preexistències i predimensionat dels reforços, detalls constructius i procés de construcció en obra de tots els reforços possibles d’elements estructurals en un edifici existent. Especial èmfasi en la relació facilitat constructiva-resultat arquitectònic de les propostes i la relació cost econòmic-seguretat en l’execució.


Subject abstract

Predimensioning, construction details and constructive process on site, of all possible reinforcement measures of an existing building’s framework. Stress will be laid on: a) relation between constructive easiness and architectural result of the proposals and relation between cost and safety at work.


Medium level of structural calculation is required to be able to follow the subject.

Teaching language will be Catalan.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Diferenciar l’optimització de tipologies estructurals de reforç i reparació d’una causa i patologia.
  • Entendre els requeriments d’un projecte de consolidació estructural.
  • Entendre l’afectació del projecte de consolidació de l’estructura en el projecte arquitectònic.
  • Cercar la causa d’una patologia estructural i dimensionar el reforç necessari.
  • Entendre el concepte de cada intervenció com a base de les comprovacions numèriques.
  • Comprovar numèricament els principals elements estructurals d’una estructura existent.
  • Redactar documents amb vocabulari adequat i precisió tècnica.


Continguts

1

Plantejaments bàsics a considerar per la rehabilitació d’edificis i materials preexistents.

2

Interpretació del conjunt d’elements estructurals i tipologies. Principals diagrames d’esforços.

3

Tècniques de reforç de fonamentacions.

4

Operacions de consolidació de mur.

5

Tècniques de reforç de pilars.

6

Tècniques de reforç de bigues i jàsseres.

7

Tècniques de reforç de forjats.

8

Tècniques de reforç d'elements que treballen 'per la forma'. Voltes i cúpules.

9

Tècniques d’estintolament d’elements verticals portants.

10

Intervencions provisionals per assegurar l'estabilitat en l'obra.

11

Sessió obres i exercicis.

12

Examen final.

13  Entrega de patologies
14 Visita d’obra – Pendent de confirmació


Mètode d'avaluació

- Qüestionaris: Cada setmana es plantejarà un breu qüestionari sobre el darrer tema tractat que es tornarà corregit, per tal que l’alumne el pugui incloure als apunts corresponents. Es donaran també les respostes a classe.

 

Informe patologia: Es proposa que els alumnes detectin una patologia de causa estructural. Es demana que aportin dades de la mateixa, l’analitzin i provin de justificar-la, podent extreure’n conclusions i possibles mètodes de reforç.

 

Examen: Al llarg del curs s’explicaran detalladament projectes d’obres de reforç i consolidació estructural. L’objectiu és que l’alumnat adquireixi una ‘experiència en procés d’obra’ i sigui conscient de les dificultats d’execució de les obres d’aquest tipus per aplicar-les al disseny del reforç. Hi haurà també referències a la teoria i als qüestionaris.


Assistència obligatòria: Es puntuarà l’entrega dels qüestionaris dins termini i la presència a l’aula.


Enllaç a la bibliografia Català