Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia docent 2015-2016 / Materies Optatives / Quadrimestre Primavera 2015-2016 / Criteris i tècniques de rehabilitació

Criteris i tècniques de rehabilitació

Qm Primavera 2015-2016

Continguts

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10 30

Intervenció en el parc edificat Pla 2010 i 2014

Construcció VIII Pla 1994 

Cat/Cas

Codi Crèdits Distribució (T,P,L) Departament H/s treball estudiant
290193 5 (4,5 ECTS) 2,5 T  2,5 P TA 4

 

Dia Horari Núm. de setmanes
Dimarts (Tuesday) 16:00 - 20:10              12 setmanes                 

 

Professor responsable Antoni Paricio                                                                         
Altres professors Manel GonzálezObjectius

L'objectiu bàsic de l'assignatura, és aprendre a projectar rehabilitacions d'edificis i l'aplicación de les tecnologies bàsiques majoritariament en obres d'acabat. Aquesta assignatura complementa la troncal "Intervenció al parc edificat".


Objetivos

El objetivo básico de la asignatura, es aprender a proyectar rehabilitaciones de edificios y la aplicación de las tecnologías básicas mayoritariamente en obras de acabado. Esta asignatura complementa la troncal “Intervenció en el parc edificat”.


Subject abstract

The basic objective of the course is to learn to plan rehabilitation of buildings and the application of core technologies mostly finished works.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Els alumnes que cursin i superin aquesta assignatura, hauran adquirit els criteris i les habilitats per: 


Plantejar diagnosis i projectes de rehabilitació.
Millorar la funcionalitat i l’accessibilitat dels edificis. 
Millorar el parc edificat pel que fa al consum energètic. 
Condicionar façanes i cobertes.
Millorar l’habitabilitat dels edificis d’habitatges.
Gestionar l’execució d’obres de rehabilitació.


Continguts

1 La rehabilitació com a concepte i com actitud. La reutilització i el canvi d’us d’edificis.
2 L’actualització funcional dels habitatges. Accessibilitat i usos.
3 La rehabilitació de façanes: Parament, balcons i cornises.
4 La rehabilitació de façanes: La millora tèrmica i acústica.
5 La rehabilitació de cobertes inclinades i planes.
6 La implantació d’aparells elevadors als edificis existents.
7 Les noves tecnologies aplicades a la rehabilitació.
8 El tractament de mitgeres com imatge urbana.
9 Com afrontar un projecte de rehabilitació; cas pràctic.
10 Anàlisi d’exemples de rehabilitació. Valoració crítica.
11 Avaluació de costos. Relacionar tècnica amb quantificació económica.
12 Valoració final de la rehabilitació.


Mètode d'avaluació

L’avaluació es planteja a partir d’una nota mitjana entre un examen teòric i un exercici pràctic.

 

Bibliografia

Reconeixement, diagnosis i intervenció en façanes. Bellmunt Rafael, Paricio Antoni, Vila, Nuria. Imprès a Cometa, S.A. Barcelona 2000. ISBN: 84-7853-403-2

Inspecció i diagnosi. Pautes per a la intervenció en edificis d’habitatge. Diaz Cesar, Casado Natividad COAC 2002, ISBN: 84-88258 94-1

Patologia y tecnicas de intervención en fachadas y cubiertas. Adell Josep Mª [et altres] Editorial Munilla-Leria, Madrid 1999 ISBN: 84-89150-26-5.