Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Escala 1:1

Qm Tardor 2017-2018

 

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T 7-10 18
Haver cursat un tap de matèria
Castellà/Català

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290201  5 ECTS  5L PA

 

Dia d'impartició Horari d'impartició    Tipus aula Núm. de setmanes
Divendres

8:00 - 13:00

i

14:00 -18:00

Les classes s'impartiran en el prototip Resso situat a l'avinguda de Can Tapis nº 91 del barri de Sant Muç de Rubí. L'arribada en transport públic és amb la línia 7 d'autobús, parada Can Tapis dels transports públics de Rubí. 12

 

Professor Responsable
Coque Claret
Professor col·laborador Dani Calatayud                              


Objectius
 • Aprendre les tècniques bàsiques de rehabilitació energètica de forma pràctica.
 • Aprendre les normes bàsiques de seguretat i salut de forma pràctica
 • Aprendre a treballar en equip a obra (corresponsabilitat, presa de decisions col.lectiva,..).
 • Verificar la distància entre el detall constructiu dibuixat i la seva posada en obra real.

Recomanació haver cursat o cursar: Metabolisme urbà - Projecte RELS

Objetivos
 • Aprender las técnicas básicas de rehabilitación energética de forma práctica.
 • Aprender las normas básicas de seguridad y salud de forma práctica
 • Aprender a trabajar en equipo a obra (corresponsabilidad, toma de decisiones colectiva).
 • Verificar la distancia entre el detalle constructivo dibujado y su puesta en obra real.

Recomendación haber cursado o cursar: Metabolismo urbano - Proyecto RELS

Subject abstract
 •  Learn the basic techniques of energy renovation in a practical way.
 •  Learn the basic rules for safety and health practice
 • Learn to work as a team to work (responsibility, collective decision making, ..).
 • Check the distance between the drawn construction detail and putting in real work.

Resultats d'aprenentatge.

Conèixer alguns dels sistemes més habituals de millores en l’aïllament i estanquitat  de les envoltants d’un edifici a rehabilitar (SATE, insuflat de càmeres, segellat de juntes...)
Adaptar els detalls constructius de projecte a la realitat de l’obra de rehabilitació energètica.

Organitzar tasques de treball en equip a l’obra de rehabilitació energètica.Continguts
1 Coneixement de l’habitatge a rehabilitar. Formació de seguretat i salut.
2 Bases dels sistema SATE. Formació per part de Baumit (empresa subministradora)
3 Aplicació de SATE.
4 Aplicació de SATE.
5 Finalització de sistema SATE.
6 Treballs en aïllament de coberta.
7 Treballs en aïllament de coberta.
8 Finalització  d’aïllament de coberta.
9 Substitució i complement de fusteries.
10 Substitució i complement de fusteries.
11 Segellat i repàs general de juntes. Millora de l’estanquitat a l’aire.
12 Repassos final i entrega de l’actuació.


Sistema d'avaluació.

100% Presencial. Comptabilitat d’hores de treball.Bibliografia

A subministrar per part dels industrials que participen en l’assignatura com a proveïdors.