Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Informal mathematics and computer programming for parametric design

Qm Tardor 2017-2018

Qm

Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants Idioma Prerequisits
T 7-10 20 Anglès

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290101  3 ECTS  35% T +  65% L TA 4

 

Dia d'impartició Horari d'impartició Núm. de setmanes
Dilluns (Monday) 14:30 - 17:30 11

 

Professor Responsable Dionis Boixader                                                                             


Objectius

Fer un repàs de matemàtiques bàsiques per al disseny paramètric.

Fer una introducció pràctica a la programació en Processing (2D) i Grasshopper- Python (3D)

Identificar situacions i problemes de disseny paramètric on les matemàtiques poden ser una eina útil.

Dotar l’estudiant de les nocions teòriques per poder atacar la literatura i els recursos on-line que hi ha sobre el tema, i poder traçar el seu propi camí d’aprenentatge.

Identificar els conceptes de l’assignatura en exemples paradigmàtics del món de l’arquitectura, amb èmfasi especial en l’obra de Gaudí.Subject abstract
The course is an elementary introduction to some of the most basic mathematical ideas behind parametric design, together with some notions of computer programming. Emphasis will be put on Architecture through the study of paradigmatic examples (Gaudí, among others). Exercises will be implemented in Processing (2D) and Grasshopper-Python (3D). Mathematics at pre-university level advisable.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de :

Learned skills. At the end of the course the student must be able to:

  • Reconèixer situacions de disseny on la formulació paramètrica representa un avantage.
  • Identificar tipus de corbes o superfícies que s’adapten a certs  problemes de disseny.
  • Reconèixer el pensament geomètric darrere de certes obres paradigmàtiques de l’Arquitectura (Gaudí i altres arquitectes).
  • Crear models paramètrics d’inspiració geomètrica o computacional amb Processing i Grasshopper-Python.

 

Continguts / Contents

 

 


Mètode d'avaluació / Assessment method

Un treball pràctic (40%)

Una exposició o treball teòric (30%)

Exercicis de classe (30%)


Bibliografia

Architectural Geometry, H.Pottmann et al., Bentley Institute Press

Control gráfico de formas y superficies de transición (Ph.D.) Isabel Crespo.