Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

L'aula d'avui

Qm Tardor 2015-2016
Qm  Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T

7-10

20 Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290185 3,5 (3 ECTS) 20 % T + 80% L PA 33 


Dia d'impartició Hora d'impartició Núm. de setmanes
El 6, 13, 20 i 27 de novembre 3 dies 8 hores i 1 dia 9 hores 4

 

Professor Responsable Roger Sauquet                                                  
Altres Professors



Objectius

A les aules dels instituts d’ensenyament secundari avui s’hi treballa amb tablets, pissarres digitals, projeccions, entre d’altres dispositius mòbils. Malgrat això, la seva disposició física és polar i unidireccional, o sigui, encara pren protagonisme el focus d’atenció de la pissarra, situada a una de les parets i les taules s’orienten cap aquesta direcció. Això genera algunes disfuncions quotidianes entre qui practica la docència i els alumnes.

El curs és eminentment pràctic i té per objectiu resoldre aquest problema.

L’assignatura neix d’un encàrrec explícit de l’institut de Sant Cugat Joaquim Pla i Farreras i es desenvoluparà en cooperació amb els alumnes d’aquest centre. La meitat de la docència estaran situades al mateix institut i l’altra meitat es desenvoluparan a l’ETSAV en forma de taller cooperatiu.


Objetivos

En las aulas de los institutos de enseñanza secundaria hoy se trabaja con tablets, pizarras digitales y proyecciones, entre otros dispositivos móviles. A pesar de ello, su disposición física es polar y unidireccional, es decir, todavía toma protagonismo el foco de atención de la pizarra, situada en una de las paredes y las mesas se orientan hacia esta dirección. Esto genera algunas disfunciones cotidianas entre quien practica la docencia y los alumnos.
El curso es eminentemente práctico y tiene por objetivo resolver este problema.
La asignatura nace de un encargo explícito del instituto de Sant Cugat Joaquim Pla y Farreras y se desarrollará en cooperación con los alumnos de este centro. La mitad de la docencia estarán situadas en el mismo instituto y la otra mitad se desarrollarán en la ETSAV en forma de taller cooperativo.

 

Subject abstract

In secondary school classrooms students work with tablets, electronic boards, and other digital devices. Nevertheless, the furniture disposition inside the classroom is polar and directional: the direction is focused on blackboard and the teacher desk, both located on one of the sides of the room. This reality generated some dysfunction at the teaching practice that the ETSAV course will try to solve.

The optative is an intensive workshop developed cooperatively with the teachers and students of Joaquim Pla I Farreras secondary school.


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

.


Continguts

 

 

 

 


Mètode d'avaluació

.

 

Bibliografia

.