Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia docent 2015-2016 / Materies Optatives / Quadrimestre Tardor 2015-2016 / Construcció Lleugera/Lightweight construction

Construcció Lleugera/Lightweight construction

Qm Tardor 2015-2016

Qm

Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants Idioma Prerequisits
T 7-10 33 Anglès

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290176 4,5 (4 ECTS) 30% T + 10% P + 60% L CA1 4

 

Dia d'impartició Horari d'impartició Núm. de setmanes
Dimecres (Wednesday) 16:00 - 20:00                                           11 setmanes

 

Professor Responsable Ramon Sastre                                                                                


Objectius

Ser capaç de dissenyar completament una estructura tesada de dimensions mitjanes.
Conèixer els materials que s'hi utilitzen.
Manipular software especialitzat.Subject abstract
Design of light weight construction. Textile architecture. Tensioned structures.
Learning how to design, analyse and build this type of architecture.
Details and materials.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de :

Learned skills. At the end of the course the student must be able to:

 • Dissenyar una estructura tesada:  / Design a tensile structure
  • Cercar la forma  / Form finding
  • Calcular els esforços i les deformacions de la membrana i dels elements estructurals /
   Calculate stresses and displacements of the membrane and other structural elements.
  • Dissenyar els fonaments  /  Design foundations
  • Dissenyar els detalls i accessoris  /  Design details and fittings
 • Conèixer els materials típics d'aquestes estructures / Know typical materials for this kind of structures.
 • Vocabulari de la construcció lleugera  / Use vocabulary of lightweight construction
 • Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les tècniques /
  Recognize the environmental implications of materials and techniques.
 • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita. /
  Reply correctly when asked about in an oral or written presentation.

 

Continguts / Contents

1

Introducció a l'Arquitectura Tèxtil i les Estructures Tesades /

Introduction to Textile Architecture and Tensile Structures

2

Els cables, els tendons, les cintes de càrrega. / Ropes, rod systems, webbings

3

Les membranes: teixits, films, làmines. / Membranes: fabrics, films, sheets

4

Recerca de la forma. Mètode de densitat de força. / Form finding. Density force method.

5

Accions sobre les estructures tesades: pretesat, vent, neu, pressió interna, pes propi, ...  /

Loads on tensile structures: pre-stress, wind, snow, internal pressure, self weight, ...

6

Fonaments.  / Foundations

7

Detalls: plaques d'ancoratge, plaques de vèrtex, cúspides, etc. /

Details: anchor plates, vertices plates, apex, etc

8

WinTess3.  Software especialitzat. / WinTess3. Specialized software

9

Superficies d'engraellats.  / Grid surfaces


Mètode d'avaluació / Assessment method

-  Exercicis puntuals  30%  /  Individual exercises 30%
-  Treball de disseny  50% /  Design work 50%
-  Maquetes 20% / Models 20%


Enllaç a la bibliografia Català