Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia docent 2015-2016 / Materies Optatives / Quadrimestre Tardor 2015-2016 / La ciutat i la vida. John Turner i l'urbanisme informal.

La ciutat i la vida. John Turner i l'urbanisme informal.

Qm Tardor 2015-2016
QM Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants Prerequisits Idioma
T 7-10 30 Alt nivel d'anglès especialmente traducció Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T,P,L) Departament H/s treball estudiant
290192 4,5 (4 ECTS)  2T + 2,5P UOT 5

 

Dia Horari Núm. Setmanes
Dijous (thursday) 8:30 a 10:30 i de 11:50 a 14:50 9 setmanes

 

Professor responsable Jose Luis Oyón
Altres professors Kathrin Golda-Pongratz, Volker Zimmermann, Marta SerraObjectius

De l’estètica clàssica, de la simetria i la perspectiva a la composició moderna del segle XX, l’urbanisme s’ha construït històricament imitant l’art de la seva època. Quan l’art fa molt que ha deixat de ser composició de formes i representació, quan de fet no respon a cap estètica reconeguda sinó a infinitats d’estètiques possibles, l’urbanisme segueix encara avui sent imitació de formes, composició. Potser va sent l’hora de plantejar-se abandonar per un moment la idea d’imitar formes, de compondre, i de explorar en canvi, com ja fa molt ho va fer l’art, possibles vies no formals. Aquests possibles camins informals de l’urbanisme s’exploren en aquest curs a través d’idees i projectes d’intervenció urbana que exploren la transformació processual i autogestionada de la ciutat per part de l’usuari. S'estudiarà en aquest sentit l'evolució del pensament i les propostes de l'arquitecte que més ha treballat sobre l'urbanisme informal: John F. C. Turner. L'objectiu és treballar sobre una sèrie d'escrits fonamentals de l'autor, molts d'ells en anglès, que seran traduïts i comentats per a l'elaboració d'un llibre. Les lectures sobre casos d'estudi, les sessions de discussió en el seminari i els tallers amb diferents experts convidats permetran posar en pràctica la reflexió teòrica.Subject abstract

From classical beauty, symmetry and perspective to the composition of the twentieth century modern, urban planning has been historically constructed imitating the art of his time. When art has ceased to be a representation of form and composition, urbanization still continues to be imitating shapes, composition. Think about leaving for a moment the idea of imitating forms, composing, and instead exploring non-formal ways possible. These informal urbanism possible paths are explored in this course through the ideas and projects of urban intervention working with ideas like decentralization, urban action, the daily practice as a tool for critical thinking, memory and process and self-transformation of the city with proposals for action. These avenues of exploration synthesized and emphasize specific projects aimed at the transformation and revitalization of urban spaces. Research on several case studies, discussion sessions on various seminars and workshops with invited experts allow implement theoretical reflection.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Facilitar l’accés al coneixement transdisciplinar de l´urbanisme progressiu. 
  • Introducció de metodologies per a un urbanisme participatiu a través dels casos d’estudi analitzats tot descobrint altres formes de projectar més pròximes a les necessitats de l’usuari. 
  • Us dels mapes d’idees relacionals (sociogrames) a l’hora d’analitzar i desenvolupar un projecte. 
  • Contacte directe i exercicis pràctics a través de seminaris conduïts per professionals d’altres disciplines. 
  • Conèixer les eines i metodologies (estat de la qüestió, fonts bibliogràfiques, formes de citar) a utilitzar alhora de formular una comunicació de recerca tipus “paper”.Continguts

1 Introducció. La gent construeix el seu barri: autoconstrucció y holisme en John Turner. L´habitage en la tradició anarquista: acció directa, habitatge i autogestió en Colin Ward; arquitectura de participació en Giancarlo de Carlo.
2 La formació de Turner en Londres y el grup de la revista Plan. La troballa de Geddes i la lectura de las thinking machines. El contacte amb els cercles anarquistes de Freedom.
3 El viatge als països en desenvolupament: Peru 1957. La reeducació d´un professional a les barriades d’Arequipa. De la autoconstrucció dirigida a la assistida.
4 Lima como a gran observatori: De la autoconstrucció assistida a la autodirigida: La casa y el barrio como proceso (housing as verb).
5 La construcció d´una teoria: Freedom to build.
6 La construcció d´una teoria: Housing by people.
7 Fortuna y desgràcia de Turner. La sistematizació de la construcció de barriades: Building  Community.
8 Procés i activitat: orígens, desenvolupament i actualitat del Framework.
9 Revisitant i redocumentant les barriades turnerianas de Lima.Mètode d'avaluació

Exercici 75%
Seguiment del curs i participació en el debat 25%

 

Bibliografia

BISHOP, C., 2006. Participation. London: Whitechapel.

CHASE, J.; CRAWFORD, M.; KALISKI, J., 1999. Everyday urbanism. New York: The Monacelli Press.

COLLADOS, A.; RODRIGO, J.; ROMERO, Y. and CENTRO JOSÉ GUERRERO, 2009. Transductores: pedagogías colectivas y políticas espaciales. Granada: Centro José Guerrero.

DE CARLO, G., 1980. “An architecture of  Participation”. In Perspecta: The Yale Architectural Journal. Vol. 17, (1980), pp. 74-79. Cambridge: The MITPress.

HALL, P., 1996. Ciudades del mañana historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal.

NON-PLAN: Essays on freedom participation and change in modern architecture and urbanism. Edited by Jonathan Hughes & Simon Sadler, 2000. Oxford: Architectural Press.

TURNER, J. F. C., FICHTER, R. (coord.), Libertad para construir, Madrid: Siglo XXI, 1976 (1972)

TURNER, J. F. C., 1977. Vivienda, todo el poder para los usuarios: hacia la economía en la construcción del entorno. Madrid: H. Blume (1976)

TURNER, J. F. C., TURNER, B. (eds.), 1988, Building CommunityA Third World Case Book, , London: BCB/HFB WARD, C., 1976, Housing: an anarchist approach. London: The Architectural Press

WARD, C., 2013, Anarquía en acción, Madrid: Enclave libros,  (1973) 

BISHOP, C., 2006. Participation. London: Whitechapel.

CHASE, J.; CRAWFORD, M.; KALISKI, J., 1999. Everyday urbanism. New York: The Monacelli Press.

COLLADOS, A.; RODRIGO, J.; ROMERO, Y. and CENTRO JOSÉ GUERRERO, 2009. Transductores: pedagogías colectivas y políticas espaciales. Granada: Centro José Guerrero.

DE CARLO, G., 1980. “An architecture of  Participation”. In Perspecta: The Yale Architectural Journal. Vol. 17, (1980), pp. 74-79. Cambridge: The MITPress.

HALL, P., 1996. Ciudades del mañana historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal.

NON-PLAN: Essays on freedom participation and change in modern architecture and urbanism. Edited by Jonathan Hughes & Simon Sadler, 2000. Oxford: Architectural Press.

TURNER, J. F. C., FICHTER, R. (coord.), Libertad para construir, Madrid: Siglo XXI, 1976 (1972)

TURNER, J. F. C., 1977. Vivienda, todo el poder para los usuarios: hacia la economía en la construcción del entorno. Madrid: H. Blume (1976)

TURNER, J. F. C., TURNER, B. (eds.), 1988, Building CommunityA Third World Case Book, , London: BCB/HFB WARD, C., 1976, Housing: an anarchist approach. London: The Architectural Press

WARD, C., 2013, Anarquía en acción, Madrid: Enclave libros,  (1973).