Comparteix:

Servei d'impressió gran format - Aules Informàtiques ETSAV

Gestionem el servei d'impressió constituït per diferents tipus d'impressores en xarxa destinades en l'àmbit de la docència i la gestió.

 Càrrega Quota Impressió

 


Preus Impressions ETSAV

 

A qui s'adreça

El servei d'impressió s'adreça, com a entorn de treball, al PDI i Estudiants de l'ETSAV, que el poden utilitzar per imprimir en qualsevol de les impressores posades a la seva disposició als diferents espais del campus de Sant Cugat.


Característiques del servei
Estudiantat/Docència

L'ETSAV disposa d'impressores de docència a les aules informàtiques, al passadís de les aules, al hall del centre de càlcul a les quals es pot imprimir des dels ordinadors de l'espai corresponent. A banda, també es pot utilitzar el servei d'impressió que ofereix el Servei de Reprografia.


Quotes d'impressió
Els estudiants de l'ETSAV podran recarregar la seva quota (en fraccions de 5 euros) a travès del Terminal Virtual Online de Cárrega de Quota d'Impressions mitjançant una targeta de crèdit/dèbit. Si en finalitzar el quadrimestre la quota no consumida romandrà disponible pel quadrimestre següent.

 

Impressores disponibles

  • 3 plotters injecció de tinta color A0
  • 5 plotters injecció de tinta color A1
  • 1 impressora làser color A4 i A3

i també:

  • 1 escàner A0 (sota demanda)
  • 2 escàners A3
  • 1 escàner de llibres

  

L'horari per imprimir en suports especials (paper vegetal, fotogràfic, etc.) és de dilluns a divendres de 12:00 a 13:00, es prioritzaran peticions fetes a travès de l'email a cclaia.suport.etsav@upc.edu.

Aquest servei només es pot realitzar de manera assistida, i amb el material/paper proporcionat pel CC-LAIA.

 

PDI

El CCLAIA posa a disposició del PDI i personal vinculat dedicat a la Recerca un servei d'impressió de petit i gran format exclusiu, a mes de la possibilitat de fer servir tots els recursos d'impressió de les aules informàtiques quan aquests no estiguin fent-se servir per desenvolupar docència.

El cost del servei es repercutirà trimestralment en funció de l'ús que es faci i tenint en compte els acords de servei vigents que siguin d'aplicació amb els grups de recerca o les unitats usuàries del servei.

Com obtenir el servei
Estudiantat

Tots els estudiants de l'ETSAV matriculats tenen activat aquest servei automàticament.

PDI

Cal sol.licitar l'alta en el servei al CCLAIA.


Suport

Per obtenir més informació i suport pots contactar amb el CCLAIA.

 

 Càrrega Quota Impressió