Comparteix:

Entorn de treball

L'entorn de treball és constituït pels elements TIC més propers que té el PDI/PAS i estudiant al seu abast per comunicar-se i accedir als sistemes d'informació.

El servei d'atenció a l'usuari és el punt de contacte on us podeu adreçar per trobar la informació necessària per utilitzar el serveis que ofereix el CCLAIA a la comunitat UPC del Campus de Sant Cugat, així com gestionar les incidències que tingueu i les peticions de serveis TIC.

El servei de configuració i manteniment d'estacions de treball s'encarrega que els ordinadors destinats a la docència, i la gestió, de l'ETSAV disposin de connexió a internet, navegació, accés al e-mail, accés a sistemes d'informació i estiguin a punt per realitzar tasques ofimàtiques habituals.

Ens ocupem de que els usuaris puguin disposar de telefonia: fixa i/o mòbil, i, de connexió a xarxa: amb cable i/o WIFI. La connexió a la xarxa de veu i de dades és un altre dels elements que es proporcionen en el marc de l'entorn de treball. Des del CCLAIA fem la gestió d'altes/baixes i incidències i prestem, juntament amb UPCnet, un suport directe a l'usuari.

Posem espai de disc a l'abast dels usuaris i dels equips de treball i/o activitats existents per compartir documents accessibles tant des d'unitats de xarxa (windows). Com a element de l'entorn de treball, els usuaris poden guardar els documents que generen en un espai de xarxa de forma que siguin accessibles en cas de que canviïn d'estació de treball. També poden compartir documents amb els equips de treball als que pertanyen i en les activitats en les que participen.

Per a poder validar l'accés i accedir als serveis informàtics oferts pels Serveis Informàtics TIC, els usuaris necessiten un compte i una contrasenya associada.

Una extensió de la xarxa de la UPC a ubicacions remotes com si ens trobéssim dintre de la xarxa local de la Universitat, amb independència de la seva ubicació real a través del servei UPClink.

Relació de tots els programes instal.lats a les diferents aules informàtiques de l'ETSAV

Breu descripció i instruccions d'ús de diverses eines col.laboratives, de comunicació... d'accès remot a la xarxa de l'ETSAV-UPC.

TurnItOn és un sistema de gestió de l’estat d’energia de les màquines de l'entorn de treball.