Vés al contingut (premeu Retorn)

Serveis d'Impressió ETSAV

Els serveis d'impressió són proporcionats tant pel servei de reprografia del campus com pel CCLAIA. El CCLAIA és el responsable de gestionar el servei d'impressió de l'ETSAV constituit per diferents tipus d'impressores en xarxa destinades en l'àmbit de la docència, la recerca i la gestió.

A qui s'adreça:

El servei d'impressió s'adreça, com a entorn de treball, al PDI/PAS i estudiantat de l'ETSECCPB, que el poden utilitzar per imprimir en qualsevol de les impressores posades a la seva disposició als diferents espais del campus de Sant Cugat.

Característiques del servei:

Característiques del servei d'impressió per Estudiants/Docència:

L'ETSAV disposa d'impressores de diferent tipus (petit i gran format) per estudiants i PDI a les aules informàtiques a les quals es pot imprimir des dels ordinadors de les diferents aules. A banda, també es pot utilitzar el servei d'impressió que ofereix, distribuit per diferents espais del campus, el servei de reprografia.

 Impressió petit format

L'impressió en petit format es fa a través de les impressores làser b/n DIN-A4 i impressores DIN-A3+ color d'injecció de tinta que es troben a les aules informàtiques de lliure accés i aules informàtiques docents.
Impressió gran format
Pel servei d'impressió de gran format es disposa de una sèrie d'estacions de treball per impressió amb impressores A2+, A1+ i un plotter A0 situades al hall del CCLAIA, passadís aules informàtiques i aula TAP primer pis.
Quotes d'Impressió Estudiants
L'estudiantat de qualsevol de les titulacions que s'imparteixen a l'escola disposa d'una quota d'impressió quadrimestral no acumulable (excepte els casos definits mes endavant), de setembre a gener i de febrer a juliol, proporcionada pel centre sense cap cost per l'estudiant. La inicialització de les quotes es fa al mes de setembre i al mes de febrer.
 
Sempre que l'estudiant vulgui, podrà demanar (via pagament en metàl.lic a la consergeria ETSAV) una ampliació de la quota. Si en finalitzar el quadrimestre la quota romanent fos superior a la subministrada per l'escola, no hi hauria una inicialització al quadrimestre següent.

Característiques del servei d'impressió per PDI:

El CCLAIA posa a disposició del PDI i personal vinculat dedicat a la Recerca un servei d'impressió de petit i gran format exclusiu, a mes de la possibilitat de fer servir tots els recursos d'impressió de les aules informàtiques quan aquests no estiguin fent-se servir per desenvolupar docència.
El cost del servei es repercutirà trimestralment en funció de l'ús que es faci i tenint en compte esl acords de servei vigents que siguin d'aplicació amb els grups de recerca o les unitats usuàries del servei.

Com obtenir el servei:

 

Suport:

Per obtenir més informació:

telf: (9340) 10722
 
Indicadors:

FAQ's sobre aquest servei: