Vés al contingut (premeu Retorn)

Correu electrònic, llistes de correu i bústies per grups

Les comunicacions via e-mail formen part de l'entorn de treball. Aquest servei s'encarrega de resoldre/tramitar les peticions, incidènies i consultes relatives en aquestes comunicacions tant pel que fa al que es presta directament des del CCLAIA - Serveis TIC del campus de Sant Cugat com el que proporciona a nivell corporatiu la UPC a través de UPCNet.

A qui s'adreça:

Aquest servei s'adreça a tots els membres del PAS/PDI, estudiants i personal de recerca de l'ETSAV i del Campus Sant Cugat de la UPC, de la següent manera:

 • L'ETSAV ofereix un compte de correu electrònic institucional a tots els seus estudiants i membres del PAS, mitjançant el correu institucional de la UPC.     
  • Pel que fa al PDI i PAS, la gestió dels comptes de correu electrònic @upc.edu correspon al Departament al que està assignat. Per tant, cal sol.licitar l'adreça de correu a la Secretaria de la seva Secció Departamental.

  • Pel que fa als estudiants, el seu compte de correu @estudiant.upc.edu s'activarà automàticament el següent dia laborable amb posterioritat de la seva matrícula, i es pot redireccionar a altres bústies personals personalment accedint a l'adreça web redirecció correu

 • El servei de llistes de distribució i adreces institucionals s'adreça al PAS i al PDI de l'ETSAV que necessita d'una llista de distribució i/o d'una adreça institucional com a eina de suport per a la realització de les seves tasques docents o de gestió

Característiques del servei:

Correu electrònic:
La información institucional de la UPC la rebreu a la bústia de correu electrònic que consta a la vostra fitxa del directori de la UPC. Per estar ben informats/informades, consulteu, modifiqueu o direccioneu-vos aquesta adreça.
  


El format de les adreces és: 
 

 • PDI/PAS: <nom>@etsav.upc.edu  i/o  <nom>@upc.edu
 • Estudiants: <nom>@estudiant.upc.edu

 
Cóm consultar el correu amb un navegador:
 Llistes de distribució:
Les llistes de distribució serveixen per difondre informació d'interés o d'una temàtica concreta a un conjunt de personas amb interessos comuns.
L'enviament a les llistes està restringit a les persones autoritzades.

Existeixen:

 • Llistes de distribució institucionals dels estudiants:
  • llistes per tots els estudis impartits a l'ETSAV
 • Llistes de distribució institucionals del PAS i PDI:
  • Llistes per departament.
  • Consultables per les àrees de gestió de l'Escola mitjançant la Intranet

Suport:

Correu electrònic:

Per consultes i problemes amb el correu electrònic del PDI i PAS podeu contactar amb el CCLAIA o, en el cas de les adreces @upc.edu directament amb l'ATIC. Pels estudiants (adreça @estudiant.upc.edu), contacteu directament amb l'ATIC.

CCLAIA
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 20'30 h (laborables lectius) o de 9'30 a 19'30 h (laborables no lectius)
Horari Agost, Nadal i Setmana Santa: de 9'30 a 14 h
Festius i Caps de Setmana: Sense Servei
Tel. 93 401 07 22

ATIC
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21 h
Horari d’estiu: de 8 a 15 h
Tel. 93 401 62 13


Llistes de distribució:

Per obtenir més informació o sol.licitar el servei:

Email: 

telf: 93 401 07 22