Vés al contingut (premeu Retorn)

Repositoris de documents personal i de equips de treball i/o activitats

Posem espai de disc a l'abast dels usuaris i dels equips de treball i/o activitats existents per a compartir documents accesibles com unitats de xarxa (windows, linux o macos) com des de navegador. Com a element de l'entron de treball, els usuaris poden guardar el documents que generen en un espai de xarxa de forma que siguin accesibles en cas de que canviin d'estació de treball i/o mitjançant navegador. També poden compartir documents amb els equips de treball als que pertanyen i en les activitats en les que participen.
A qui s'adreça:

El servei de repositoris de documents personals i de equips de treball i/o activitats s'adreça al PDI/PAS i altra personal vinculat que desenvolupa la seva activitat al campus de Sant Cugat de la UPC. Aquest servei també s'adreça als estudiants que desenvolupen la docència a les instal.lacions de l'ETSAV i a grups d'estudiants i assignatures segons les necessitats descrites per la direcció del centre.

Característiques del servei:


El servei es basa en el servei de fitxers que proporciona els servidors del CCLAIA amb accés mitjançant validació amb username i password proporcionats pel CCLAIA

Estudiants i PDI:

Es tracta d'un servidor a les instal.lacions del CCLAIA al qual s'accedeix mitjançant l'username i password proporcinat per l'Àrea de serveis TIC del campus.
 

Característiques específiques del repositori de fitxers personal:

  • L'espai de disc de què es disposa és de XXX Mb i és visible un cop autentificats en una unitat de xarxa de windows (Z:) o altres tipus d'unitats (macos i linux) o bé per sftp o via web
  • Sota demanda, amb l'autorització dels responsables, es poden crear repositoris per grups d'usuaris o per activitats específiques.


PAS i Direcció:

Es tracta d'un grup de servidors a les instal.lacions del CPD del CCLAIA al qual s'accedeix mitjançant l'username i password proporcinat per l'Àrea de serveis TIC.
 

Característiques específiques dels repositoris de fitxers personals:

 

  • Per defecte, i de forma permanent, hi ha un repositori de fitxers de grup departamenta amb un espai de disc mínim de 5GB
  • També es proporcionen repositoris de grup a les direccions de les unitats de campus i als diferents grups de PAS que hi han
  • Sota demanda es pot crear repositoris per activitats

Característiques específiques dels repositoris de fitxers de grup:

 

  • Per defecte, i de forma permanent, hi ha un repositori de fitxers de grup departamenta amb un espai de disc mínim de 5GB
  • També es proporcionen repositoris de grup a les direccions de les unitats de campus i als diferents grups de PAS que hi han
  • Sota demanda es pot crear repositoris per activitats

Tant els repositoris personals com els de grup com el de les activitats a les que es pertany són accesibles via web

 

Diàriament es fa un backup de tots els fitxers (a la nit) i es guarden els 30 darrers dies

Suport:

Per obtenir més informació

Email: cclaia.suport@etsav.upc.edu 

 

Peticions incidències i consultes

https://gn6.upc.edu/etsav 

Email: cclaia.incidencies@etsav.upc.edu

telf: (93401)