Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GEArq / Guia Docent 2021-2022 / Matèries Optatives / Quadrimestre Primavera 2021-2022 / GIS l'Anàlisi de la ciutat i el territori amb la tecnologia ESRI

GIS l'Anàlisi de la ciutat i el territori amb la tecnologia ESRI

Qm Primavera 2021-2022
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10

ETSAV: 20

Incoming: 10

-
 

 

Codi ECTS Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290229  3,5  100% L TA Intensiva

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Tipus d'aula Núm de setmanes

14 al 23 de juny de 2022

Informàtica Intensiva (1 setmana)

 

Professor Responsable Sr. Alexandre Gauthier Amigó     
Altres professors

 

Enllaç a la guia docent de l'assignatura

 


Objectius

L'objectiu d'aquest taller, es que l'alumne s'iniciï en l'anàlisi de la ciutat i del territori amb la tecnologia GIS (Geographic Information System) amb l'ajuda dels programes de l'empresa ESRI.

 

Centenars de milers d'organitzacions, pràcticament en tots els camps, utilitzen la tecnologia del GIS per elaborar mapes que ens comuniquen, realitzen anàlisis, comparteixen informació i resolen problemes complexos arreu del món. Això està canviant la forma en què funciona el món i per tant es important que no ens quedem al marge.

 

Un sistema d'informació geogràfica (GIS), és un marc per recollir, gestionar i analitzar dades. Arrelat en la ciència de la geografia, el GIS integra molts tipus de dades. Analitza la ubicació espacial i organitza capes d'informació en visualitzacions mitjançant mapes i escenes 3D. Amb aquesta capacitat única, el GIS revela una visió més profunda de les dades, com patrons, relacions i situacions, ajudant als usuaris a prendre decisions més intel·ligents.

Objetivos

El objetivo de este taller, es que el alumno se inicie en el análisis de la ciudad y del territorio con la tecnologia GIS (Geographic Information System), con la ayuda de los programas de la empresa ESRI.

 

Centenares de miles de organizaciones, practicamente en todos los campos, utilizan la tecnologia del GIS para elaborar mapas que nos comuniquen, realizan analisis, comparten información y resuelven problemas complejos en todo el mundo. Esto esta cambiando la forma en que funciona el mundo y por tanto es importante que no nos quedemos al margen.

 

Un sistema de información geográfica (GIS), es un marco para recoger, gestionar y analizar datos. Arraigado en la ciencia de la geografia, el GIS integra muchos tipos de datos. Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información en visualizaciones mediante mapas y escenas 3D. Con esta capacidad única, el GIS revela una visión más profunda de los datos, como patrones, relaciones y situaciones, ayudando a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes.

 

Objetives

The objective of this workshop is for the student to start analyzing the city and the territory with GIS (Geographic Information System) technology, with the help of the programs of the ESRI company.

 

Hundreds of thousands of organizations, practically in all fields, use GIS technology to create maps that communicate, perform analyzes, share information and solve complex problems around the world. This is changing the way the world works and therefore it is important that we do not remain on the sidelines.

 

A geographic information system (GIS) is a framework for collecting, managing and analyzing data. Rooted in the science of geography, GIS integrates many types of data. Analyze spatial location and organize layers of information in visualizations using maps and 3D scenes. With this unique capability, GIS reveals a deeper insight into data, such as patterns, relationships and situations, helping users make smarter decisions.

 

Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Com iniciar un projecte GIS.
 • Com el software d'ESRI ens ajuda a desenvolupar els nostres projectes GIS.
 • Com un model GIS ens ajuda a prendre decisions i ens apropa mes a la realitat físicz.
 • Conèixer el potencial de les eines d'ESRI per desenvolupar projectes GIS.
 • Conèixer el programa ArcGIS Pro per desenvolupar els nostres projectes GIS i la plataforma web ArcGIS Online
 • Presentar un projecte GIS en diferents plataformes digitals.
 • Com obtenir dades pel nostre projecte GIS de diferents fonts d'informació(cadastre, Administració pública, empreses,.....)
 • Crear mapes amb dades pròpies.


Continguts

1

Introducció a la tecnologia GIS.

2

Conèixer el programa ArcGIS Pro.

2.1

Principals eines i funcions d'ArcGIS Pro

2.2

Visualitzar i crear informació i dades

2.3

Donar simbologia a les capes

2.4

Edició de capes i treballar amb taules.

2.5

Realització d'anàlisi

2.6

Creació de mapes simultàniament en 2D i 3D.

2.7

Publicar projectes de ArcGIS Pro com mapa web a ArcGIS Online

3

Iniciar un projecte GIS (exercici en grup)

 

CAP DE SETMANA

4 Presentació dels treballs.


Mètode d'avaluació

Els alumnes s'agrupen en grups per a fer les propostes.

L'assistència a les sessions (10%),

Aprenentatge de la tecnologia GIS (15%),

Aprenentatge de les solucions  (15%) i

Exercici pràctic de final de curs (60%).


Bibliografia

 • Zeiler, M. Modeling our world: the ESRI guide to geodatabase design. Redlans, CA: Esri, 2000. ISBN 9781589482784.
 • Smith, M, Longley, P, Goodchild, M. Geospatial analysis: a comprehensive guide to principles, techniques and software tools (en linea). 5ª ed. Winchelsea: The Winchelsea Press, 2015 (consulta: 16/06/2015). Disponible a http://www.spatialanalysisonline.com/ga.html
 • Rabella, JM, Panareda, JM; Ramazzini , G. Diccionari terminològic de cartografia. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, Enciclopèdia Catalana, 2011. ISBN 9788439386902
 • Del Bosque, I. (et. al.) Los sistemas de información geogràfica y la investigación en ciencias humanas y sociales (en linia). Madrid: Confederación Española de Centros de Estudios Locales, 2012 (Consulta:19/6/2015). disponible a : http//hdl.handle.net/10261/64940> ISBN 9788461598250
 • Esteban, J. L'ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques. 2ª ed.BArcelona: Diputació de Barcelona.2007. ISBN 9788498032574
 • García-Almirall, P. Moix, M Paràmetres urbanístics del districte de l'Eixample de Barcelona (en linia) Barcelona. Centre de Política de Sòl i Valoracions, abril 2009 (consulta 22/06/2015) Disponible a :<http://hdl.handle.net/2117/19988>.ISBN 9788481576344
 • Guimet, J. Introducción conceptual a los sistemas de información geogràfica (S.I.G.) Madrid: Estudio Gráfico, 1992. ISBN 8488405014
 • Garcia-Almirall, P. "Técnicas SIG en el análisis de la formación de valores inmobiliarios de oficinas".Autocad magazine. Núm.84,abr.,2003
 • Garcia-Almirall, P. "Estudios urbanos con tecnologias informáticas SIG", Autocadmagazine. Núm.93, nov.,2004.