Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures de fusta

Qm Primavera 2021-2022
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10

ETSAV: 40

Incoming: 10

Estructures hiperestàtiques Català / Castellà

 

Codi ECTS Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290118 1,5T+1P TA 1 hora setmanal

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Tipus d'aula Núm de setmanes
Dimarts 15 a 18 Teòrica 12

 

Professor Responsable Xavier Gimferrer
Altres professors Josep Pratdesaba

Enllaç a la guia docent de l'assignatura


Objectius

La fusta tot i ser un excel·lent material estructural, presenta un comportament particular i diferenciat de la resta de materials estructurals. Per tal de poder realitzar un correcte anàlisi i desenvolupament d’una estructura de fusta es requereix d’un coneixement profund de les especificitats de la fusta com a material estructural així com del disseny de les unions, sistemes de trava, lleis de disseny estructural, comportament a foc, etc...

Un aspecte primordial en l’estabilitat i comportament general de les estructures de fusta és el comportament dels mecanismes d’unió de tal manera que aquest comportament és un dels que major influència representa en el seu disseny, ja que d’ell en depèn directament el comportament mecànic i de deformacions, i per tant cal controlar per tal de poder dissenyar correctament una estructura de fusta.

En l’actualitat la fusta és un molt bon material per tal de realitzar estructures de nova construcció, però també és un material molt utilitzat en anys anteriors, d’aquesta manera quan s’intervé en edificacions existents moltes vegades hi ha present estructures de fusta, i per poder-hi intervenir, apart de conèixer el seu comportament estructural, també cal conèixer les seves principals lesions, el nivell de risc que impliquen, així com poder reparar-les.

 En l’assignatura aprendrem el comportament específic de la fusta com a material estructural prestant atenció en tots aquells aspectes específics del material per tal de poder afrontar satisfactòriament el disseny i càlcul d’una estructura de fusta realitzant totes les verificacions necessàries.