Comparteix:

Videoconferència

Suport tècnic durant la realització de les videoconferències en els espais de l'ETSAV dotats amb aquest servei.

A qui s'adreça:
El servei s'ofereix al PAS i al PDI de l'ETSAV. En cas de peticions externes, caldrà autorització de la Direcció de l'ETSAV.

Característiques del servei:

El CClaia - Serveis TIC del Campus de Sant Cugat ofereix un servei de videoconferència (IP) mitjançant la xarxa de comunicacions de la UPC.

La videoconferència és un sistema que permet la transmissió i recepció d’àudio i vídeo entre llocs remots. Permet reunir persones situades en llocs geogràficament diferents perquè puguin compartir idees, coneixements, informació, ... sense tenir que realitzar desplaçaments.

El servei consisteix en prestar suport tècnic que s’encarregarà de posar en marxa tots els equips associats al servei i apagar-los en finalitzar. Durant la realització de la videoconferència, si es requereix la presència del tècnic, caldrà haver-ho indicat en la sol·licitud (incloent la durada esperada de l’acte).

Llocs on es presta el servei:

Els espais adequats per a la realització de videoconferències són:

  • Sala d'Actes
  • Sala de Juntes

Recomanacions:

Donat que hi ha diversos factors que afecten a la realizació d'una videconferència (disponibilitat de les sales i horari dels tècnics en ambdós costats de la comunicació) i el fet que aquest factors es veuen incrementats per la possible diferència horaria, es recomana que el sol·licitant es possi en contacte amb el CClaia tant aviat com sigui possible. 

Per tal d'evitar possibles problemes durant la videoconferència es recomana la realització d'una prova prèvia per tal de provar la compatibilitat entre els sistemes i que el sol·licitant es familiaritzi amb els equips.


Com obtenir el servei:

El responsable ha demanar per escrit , adreçar-se al CClaia - Serveis TIC del Campus de Sant Cugat, indicant  les dades següents:

  • Persona de contacte
  • Possibles dates per a la realització de la videoconferència
  • Possibles dates per a la realització de la prova prèvia


Les reserves se realizaran com a mínim amb una antel·lació de 7 dies laborables.

Si fos necessari cap altre element (sala, ordinador portàtil, videoprojector, etc...), el sol.licitant de la videoconferència serà l'ecarregat de sol.licitar i reservar els recursos.

S'atendran les peticions en ordre d'arribada adequant les necessitats específiques de cada activitat a realitzar.


Suport

Per obtenir més informació i suport pots contactar amb el CCLAIA.

Es donarà suport durant les proves (en cas de realitzar-se) i durant l'inici de la videoconferència. En tot moment, aquest suport restarà limitat a la disponibilitat horària dels tècnics.