Comparteix:

Creació de material multimèdia

Servei d'elaboració i de suport a la creació de materials multimèdia de càracter docent o institucional.

A qui s'adreça:
El servei s'ofereix al PAS i al PDI de l'ETSAV.

Característiques del servei:

L'objectiu del servei és la creació material multimèdia de caràcter docent o institucional. En l'ambit docent, es prioritzaran aquells projectes on el resultat sigui un producte docent clarament definit dins d'una assignatura de l'ETSAV i accessible als estudiants des d'alguna de les plataformes de docència de la UPC.


Segons el tipus de servei, la finalitat del producte a realitzar o el col·lectiu al que pertany la persona que requereix de l'ajuda de la Unitat Multimèdia el servei es realitzarà o no en règim d'autoservei.


Algunes de les possibles aplicacions són:

  • Gravació, edició i publicació de videos institucionals.
  • Gravació, edició i publicació de videos docents (classes, pràctiques, experiències docents, etc).
  • Creació de continguts multimèdia en suport web.
  • Creació de simulacions i eines interactives de suport a la docència.
  • Realització de fotografies.
  • Digitalització de formats analògics (vídeo, audio, diapositives, etc).

Com obtenir el servei:

El responsable ha demanar per escrit els serveis necessaris, indicant la durada en el temps... adreçar-se al CClaia - Serveis TIC del Campus de Sant Cugat.


Email: cclaia.suport.etsav@upc.edu


Suport

Per obtenir més informació i suport pots contactar amb el CCLAIA.