Comparteix:

Suport multimèdia i audiovisual

Suport tècnic multimèdia i audiovisual als diferents events i actes acadèmics io institucionals que es duen a terme en els espais del Campus de Sant Cugat dotats d'equipament audiovisual.

A qui s'adreça:
El servei s'ofereix al PAS i al PDI de l'ETSAV.
Característiques del servei:

Donar suport tècnic multimèdia i audiovisual a la comunitat de l'ETSAV per tal de garantir el seguiment d’aquells actes institucionals, de caire educatiu o cultural que es consideren oportuns.


Els serveis relacionats es poden resumir en:

  • Suport a presentacions amb equipament audiovisual.
  • Gravació d'events en video.
  • Suport a videoconferència.
  • Megafonia i reforçament sonor.
  • Retransmissions en directe mitjançant streaming.


A part dels serveis anteriors, també es dur a terme un manteniment preventiu i correctiu de tot l'equipament audiovisual dels diferents espais de l'ETSAV a fi de garantir-ne el bon funcionament durant els events que el sol.licitin.


Com obtenir el servei:

El responsable ha demanar per escrit els serveis necessaris, indicant la durada en el temps... adreçar-se al CClaia - Serveis TIC del Campus de Sant Cugat.


Suport

Per obtenir més informació i suport pots contactar amb el CCLAIA.