Vés al contingut (premeu Retorn)Fitxa tècnica

  • Durada: 2 quadrimestres
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Places d'accés:
    100 (80 + 20 de doble titulació)
  • Inici: Setembre
Sou a: Inici / Estudis / MArq / Guia docent 2015-2016 / Materies Optatives / Quadrimestre Primavera / Posta en obra del projecte tecnològic

Posta en obra del projecte tecnològic

Qm Primavera 2015-2016
Qm Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 20 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290712 5 ECTS TA

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes

Dijous (Thrusday)

Inici de classes el 10 de març

15:30 - 19:15  12

 

Professor Responsable Victor Segui                                                                     
Altres professors

Xavi Gimferrer

Nacho Costales

Arcadi de Bobes

Alex Gauthier


Objectius

Suministrar els instruments necessaris per dirigir i controlar el projecte tecnològic a obra de forma eficient. 


Objetivos

Suministrar los instrumentos necesarios para dirigir y controlar el proyecto tecnológico en obra de forma eficiente. 

 

Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de: 

  • Ha de ser capaç d'enfrontar-se a una direcció d'obra amb probabilitat d'èxit.


Continguts

1

Presentació assignatura / Selecció de projecte propi / Prova de nivell

2

Documentació del projecte tecnològic, plec de condicions i contractes.

3

Criteris d'amidament i pressupost / TCQ-ITEC / € - CO2 - E

4

Moviment de terres, contenció i fonamentació.

5

Instal·lació amb líquids.

6

Envolupant vertical.

7

Estructures de formigó

8

Instal·lació amb cables

9

Construcció interior.

10

Estructures metàl·liques i mixtes.

11

Instal·lacions amb aire.

12

Envolupant horitzontal.


Mètode d'avaluació

A partir d'un projecte personal, d'escola al qual s'aniran incorporant les especificacions subministrades per la assignatura. Treball que s'avaluarà de forma continuada.

 

Bibliografia

Normativa legal a aplicar.