Vés al contingut (premeu Retorn)

Govern i representació

La governança d'un centre docent és responsabilitat de l'Equip directiu i dels òrgans de govern col·legiats, i es regeix pel Reglament de l'Escola.

 

Òrgans de govern unipersonals:

Director
Pere Fuertes -

Equip directiu (director/a, sotsdirectors/es i secretari/ària acadèmic/a)

Delegat de l'estudiantat
Albert Marín


Òrgans de govern col·legiats reglamentaris:

Junta d'Escola
Comissió Permanent
Comissió Acadèmica


Altres comissions:

- Junta Electoral
- Comissió de Qualitat


Representació de l'Estudiantat

Delegació d'Estudiants

 

Responsables de convenis de cooperació educativa
de grau: Enrique Corbat
de màster: Roger Sauquet


Coordinador de mobilitat
Joan Lluís Zamora

Representants ETSAV en els plans i programes UPC

 

Inclusió
Torsten Masseck -

Cooperació
Roger Sauquet -

Sostenibilitat
Torsten Masseck -

Igualtat
pendent de designar -

Optimització energètica (POE)
pendent designar

Política Linguïstica
Joan Puigdomènech -

Qualitat
Pere Fuertes -

Equitat
Mariana Palumbo -

Formació Permanent
pendent designar

Alumni UPC
Martí Obiols -

https://govern.upc.edu/ca: accés a les sessions i acords dels òrgans col·legiats, cal identificar-se