Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta d'Escola

La Junta és l'òrgan de govern i de màxima representació de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
El cinquanta-un per cent dels membres de la Junta, com a mínim, han de ser personal docent i investigador permanent; la Junta ha d’incloure una representació de la resta del personal docent i investigador, així com una representació estudiantil i del personal d’administració i serveis.

La Junta de l’Escola està formada per:
Membres Nats:
 • El director, que la presideix.
 • El secretari, que també ho és de la Junta.
 • Els subdirectors, fins a un màxim de quatre.
 • La persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics de l'Escola.
 • El cap de cada departament o secció departamental amb docència d’assignatures obligatòries a l’ETSAV o professor en el qual expressament delegui la representació. En qualsevol cas, els representants a la Junta dels departaments o seccions departamentals han de ser professors adscrits a l’escola.
 • El delegat/da de l'estudiantat del centre.
Membres Electius:
 • El menor nombre més gran o igual que 4 de representants del personal docent i investigador permanent adscrit a l’escola, que asseguri que el 51%, com a mínim, dels membres de la Junta és d’aquest col·lectiu.
 • 1 representant del personal docent i investigador no inclòs al sector anterior adscrit a l’escola.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis funcionari adscrit a l’escola.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis laboral adscrit a l’escola.
 • 6 representants dels estudiants de l’escola.

MEMBRES NATSMEMBRES ELECTIUS                                        

Pere Fuertes, director
Jordi de Gispert, Sotsdirector de GArq
Roger Sauquet, sotsdirector MArq
Adolf Sotoca, sotsdirector MISMeC
Torsten Masseck, sotsdirector d'estudiantat
Mariana Palumbo, sostdirectora de relacions amb l'exterior
Joan Puigdomènech, secretari
Mercè Pascual, cap de la UTG

Josep Giner, dpt. T. i H. de l'Arq. i Tècniques de Comunicació
Albert Cuchí, dpt. tecnologia a l'Arq.
Amadeu Santacana, dpt. Projectes Arquitectònics
Isabel Crespo, dpt. Representació Arquitectòrnica
Carles Llop, dpt. Urbanisme, Territori i Paisatge


Delegat/da dels estudiants - Irati Aramendia Bartolome

 

PDI Permanent:                        

Carlos Marcos
Joan Curós
Anna Pagès 
Jorge Recasens 
Miguel Usandizaga 


PDI no permanent
Jordi Claret Martí

PAS funcionari
Francesc Carnerero

PAS laboral
Amador Álvarez

Estudiants

Paula Ortíz Garrido
Pau Ortíz Roca
Marc Saludes Gallego
Maria del Roser Soler Sampol
Joan Valero Haro
vacant