Vés al contingut (premeu Retorn)

Abans de marxar

Un cop assignada definitivament la plaça de mobilitat l'estudiant ha de:

1.-Fer la petició d'acceptació (application) en la universitat de destí i aportar la documentació requerida

Cada universitat té uns terminis i sistemes diferents per formalitzar l'"application". A l'Oficina de Relacions Internacionals de l'ETSAV us informaran i guiaran per tal de realitzar aquest tràmit.

Hi ha universitats que per valorar al candidat/a demananen portfoli. En aquest cas, el coordinador de relacions internacionals el pot supervisar via ATENEA (s'obre una nova assignatura anomenada MOBILITAT). 

 

2.- Preparar i lliurar el Learning Agreement

Per tal de preparar el vostre Learning Agreement heu de fer servir https://intranet.etsav.upc.edu/mobilitat/. Us heu d'identificar amb usuari/password UPC.

Un cop valorada positivament la proposta, heu d'emplenar el Learning Agreement. Aquest document ha d'estat firmat per les 3 parts (estudiant, universitat de destí i universitat d'orígen), ha d'estar penjat a la vostra e-secretaria ABANS d'iniciar la mobilitat.
- model learning agreement per programes Erasmus +
- model learning agreement per altres programes de mobilitat

3.- Fer la matrícula


Es realitzarà la matrícula de la mobilitat el dia 7 de juliol 2020, per e-secretaria, segons dia i hora assignades. A la matricula constarà una bossa de crèdits.

4.- Tramitar l'assegurança

L'assegurança obligatòria es contracta i paga directament amb la matrícula.
Per al curs actual té un cost de 69€ i us cobreix durant la vostra estada amb les cobertures següents, entre d'altres:
- assistència sanitària (proves i intervencions)
- accidents
- repatriació
- responsabilitat civil.
Més informació a OnCampus Estudia.
També és inmportant tramitar la targeta sanitària europea (TSE) a alguna oficina de l'Institut Nacional de Seguretat Social.

5.- Preparar i lliurar el "compromís financer" (per Erasmus+)

Si soliciteu l'ajut Erasmus, també haureu de complimentar i penjar a e-secretaria el compromís financer.

 

6.- Test d'Idiomes (per Erasmus+)

Els estudiants que participin en el programa ERASMUS, hauran de realitzar un  test d'idiomes online abans de marxar (i també després de tornar).