Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Gaudí. Geometria i mecànica

Qm Tardor 2020-21
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T 7-10

ETSAV: 20

incoming: 10

Català / Castellà

 

Codi ECTS Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290121 5 2,5 T- 2,5 P TA

 

Dia d'impartició Hora d'impartició                         Núm. de setmanes
Dimecres (Wednesday) 15:30 a 20:10 12

 

Professor Responsable Josep Gómez                                                                   
Altres professors


Objectius

Oferir a l’estudiant una visió de la figura i l’obra de Gaudí des del vessant de tècnic i calculista i arribar a
interactuar entre el procés de disseny formal d’un arc i el coneixement simultani del seu comportament
estructural, localitzant la corba de pressions.


Objetivos

Ofrecer al estudiante una visión de la figura y la obra de Gaudí desde la vertiente de técnico y calculista y llegar a
interactuar entre el proceso de diseño formal de un arco y el conocimiento simultáneo de su comportamiento
estructural, localizando la curva de presiones.


Subject abstract

It’s aimed to offer the student a study of Gaudí and his work form the point of view as a calculus
technician and interact between the formal designing process and the simultaneos knowledge of its
structural performance, locate the pressure curve.

 

Continguts

1

Paper clau dels arcs en l’obra de Gaudí. Teoria, mètodes i antigues regles gràfiques.

2

Arcs parabòlics en Gaudí i els seus deixebles. Paràboles del dels grecs.

3

Naixement de l’estàtica. Hoseley i Lévy, línia de pressions.

4

Càlculs gràfics funiculars de Gaudí. 2D i models 3D

5

Càlculs gràfics dels col·laboradors de Gaudí.

6 Taller- pràctica gràfica normal.
7

Control de treball.Mètode d'avaluació

100% treball final.

 

Bibliografia