Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

La ciutat i la vida (intensiva)

Qm Tardor 2020-21
Qm Nivell Quadrimestral Places estudiants ETSAV Places incoming Prerequisits Idioma

 T

 7-10

20

 5Codi Crèdits Distribució (T,P,L) Departament Tipus H/s treball estudiant
290192
4
2T + 2P UOT Opt 5h

 

Dia Horari Núm. Setmanes
Del 19 al 29 de gener de 2021
de 9 a 13:30
2

 

Professor responsable Jose Luis Oyón                                                                                     Objectius

De l’estètica clàssica, de la simetria i la perspectiva a la composició moderna del segle XX, l’urbanisme s’ha construït històricament imitant l’art de la seva època. Quan l’art fa molt que ha deixat de ser composició de formes i representació, quan de fet no respon a cap estètica reconeguda sinó a infinitats d’estètiques possibles, l’urbanisme segueix encara avui sent imitació de formes, composició. Potser va sent hora de plantejar-se abandonar per un moment la idea d’imitar formes, de compondre, i de explorar en canvi, com ja fa molt ho va fer l’art, possibles vies no formals. Aquest curs vol explorar aquests incerts camins informals de l'urbanisme (ja habituals en una literatura emergent que mira més enllà del procés de disseny, dels edificis i de l'espai urbà en sentit estricte) per descubrir noves maneres de contemplar l'experiència urbana a través de la discussió de projectes d'intervenció artística-urbana recents (i d'altres no tant recents).


Objetivos

De la estética clásica, de la simetría y la perspectiva a la composición moderna del siglo XX, el urbanismo se ha construido históricamente imitando el arte de su época. Cuando el arte hace mucho que ha dejado de ser composición de formas y representación, cuando de hecho no responde a ninguna estética reconocida sino a infinidades de estéticas posibles, el urbanismo sigue aún hoy siendo imitación de formas, composición. Quizás va siendo hora de plantearse abandonar por un momento la idea de imitar formas, de componer, y de explorar en cambio, como ya hace mucho lo hizo el arte, posibles vías no formales. Este curso quiere explorar esos inciertos caminos informales del urbanismo (habituales ya en una literatura emergente que mira más allá  del proceso de diseño, de los edificios y del espacio urbano en sentido estricto) para descubrir nuevas maneras de contemplar la experiencia urbana a través de la discusión de proyectos de intervención artístico-urbana recientes (y algunos no tan recientes).

 

Subject abstract

From classical beauty, symmetry and perspective to the composition of the twentieth century modern, urban planning has been historically constructed imitating the art of his time. When art has ceased to be a representation of form and composition, urbanization still continues to be imitating shapes, composition. Think about leaving for a moment the idea of imitating forms, composing, and instead exploring non-formal ways possible. These informal urbanism possible paths are explored in this course through the ideas and projects of urban intervention working with ideas like decentralization, urban action, the daily practice as a tool for critical thinking, memory and process and self-transformation of the city with proposals for action. These avenues of exploration synthesized and emphasize specific projects aimed at the transformation and revitalization of urban spaces. Research on several case studies, discussion sessions on various seminars and workshops with invited experts allow implement theoretical reflection.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Facilitar l’accés al coneixement transdisciplinar de l'urbanisme progressiu. 

Introducció de metodologies per a un urbanisme participatiu a través dels casos d’estudi analitzats tot descobrint altres formes de projectar més pròximes a les necessitats de l’usuari. 

Us dels mapes d’idees relacionals (sociogrames) a l’hora d’analitzar i desenvolupar un projecte. 

Contacte directe i exercicis pràctics a través de seminaris conduïts per professionals d’altres disciplines. 

Conèixer les eines i metodologies (estat de la qüestió, fonts bibliogràfiques, formes de citar) a utilitzar alhora de formular una comunicació de recerca tipus “paper”.Continguts

1

Presentación contenido del curso (14-1-2021).

Los geógrafos anarquistas fundadores: Reclus y la fusión naturaleza-ciudad. La visión regional de la ciudad en la cuenca hidrográfica.

Los geógrafos anarquistas fundadores: Kropotkin: integración campo-ciudad  y descentralización. La ciudad desde el consumo en La conquista del pan.

2

(15-1-2021)

El puente regionalista y la conexión Geddes: Outlook Tower, Valley Sectionconservative surgery y participación.

El puente regionalista: Lewis Mumford y la RPAA.  Las propuestas de simbiosis agro-industrial del libertarismo municipalista español y la acción directa en las luchas sobre el consumo. 

3

(16-1-2021)

Colin Ward y la generación de arquitectos anarquistas de la segunda postguerra: urbanismo y vivienda desde abajo.

Documental:

La ciutat suplantada (Sitesize + Col·lectiu REpensar Barcelona)

4

(17-1-2021)

Por una autonomía del habitar:  John Turner, el urbanismo progresivo y la ciudad informal.

Documental y debate sobre Turner:

Proyección de  “A roof of my own” (1964) de Turner y “Ciudad Infinita” de Kathrin Golda-Pongratz.

5

(20-1-2021)

La rama anarquista italiana: arquitectura, participación y regionalismo en Giancarlo de Carlo y Carlo Doglio

Documental:

A través del Carmel (Claudio Zulián) 

6

(21-1-2021)

Anarquitectura, autonomia y participación:  Walter Segal, Bernard Kohn (Marta Serra)

Anarquitectura, autonomía y participación:  Lucien Kroll (Marta Serra)

7

(22-1-2021)

De la ecologia social municipalista de Murray Bookchin al proyecto local de Magnaghi. Las TAZ.

Documental:

Les glaneurs et la glaneuse

(Agnès Varda) 

8

(23-1-2021)

Debate y comentarios sobre los contenidos del cursoMètode d'avaluació

Examen final 24 de enero 2021


Bibliografia

ALFARO BLANCO, A. (2013). Bookchin y la ecología social. Libélula Verde, Barcelona.

ARNSTEIN, S. “A Ladder of Citizen Participation”, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.

BEY, H. and SORDO, G., (1996). T.A.Z.: Zona Temporalmente Autónoma. Madrid: Talasa.

BREITBART, M. M. (ed.) (1988). Anarquismo y geografía, Oikos-tau, Vilassar de Mar, artículos Breitbart, Horner, Gallois y Kropotkin.

CLARK, J.P. , “Municipal Dreams: A Social Ecological Critique of Bookchin´s Politics”, en LIGHT, A. (ed.), Social Ecology after Bokchin, Guilford, N. York, 1998.

CREAGH, R. (2009). Utopies americaines. Expérciences liberataires du XIXe diècle à nos jour, Agone, Marseille.

CROUCH, D. (2017). “Lived Spaces of Anarchy: Colin Ward´s Social Anarchy in Action”, in Ferretti, F.; Torre, G.; Ince, A.; Toro F. (eds.), Historical Geographies of Anarchism: Early Critical Geographers and Present-Day Scientific Challenges, Routledge, Londres.

DE CARLO, G., (1980). “An architecture of participation”. Perspecta, vol. 17, pp. 74-79.

DE CARLO, G.; BUNCUGA, F., (2000). Conversazioni su architettura e libertà, Elecúthera, Milan.

DOGLIO. C. (1953). L´equivoco della città-giardino, Edizioni R.L., Napoli, En entregas en Volontà, 1/2, 3, 4, 5, 6/7, anno VII, 1953.

FERRARO, G. (1998). Rieducaziones alla speranza, Patrick Geddes planner in India, 1914-1924, Jaca Book, Milan, 1998.

FERRETTI, F., (2011). Anarchici ed editori. Reti scientifiche, editoria e lotte culturali attorno alla Nuova Geografia Universale di Élisée Reclus (1876-1894), Zero in Condotta, Reggio Emilia, 2011.

------ (2013). Élisée Reclus: pour une géographie nouvelle, CTHS, Paris.

----- (2015). “Globes, savoir situé et education à la beauté: Patrick Geddes géographe et sa relation avec les Reclus”, Annales de Géographie 115 (6): 681–715.

----- 2016. “Aux origines de l’aménagement régional: le schema de la Valley Section de PatrickGeddes”,M@ppemonde,http://mappemonde.mgm.fr/num36/articles/art12405. html (accessed April 25.

----- (2016). “Situated Knowledge and Visual Education: Patrick Geddes and Reclu´s Geography (1886-1932)”, Journal of Geography115 (6), 2016: August.

GEDDES, P., (2009). , [1915],Ciudades en evoluciónKRK Oviedo

GOLDA-PONGRATZ, K.; OYÓN, JL.; ZIMMERMANN, V. (2018). Autoconstrucción: por una autonomía del habitar. Escritos de John Turner sobre vivienda, urbanismo autoconstrucción y holismo. Logroño: Pepitas de Calabaza.

GOODMAN, P.& GOODMAN, P., (1947), Communitas: Means of Livelihood and Ways of Life, University of Chicago Press, Chicago.

GYGER, H. (2019). Improvised Cities, Architecture, Urbanization and Innovation Peru, University of Pittsburgh.

GOODWAY, D. (2006).Anarchist Seeds Beneath the Snow. Left Libertarian Thought and Brithish Writers form William Morris to Colin Ward, CA, PM Press, Oakland.

* HALL, P., 1996 (1988). Ciudades del mañana: historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal. Cities of Tomorrow, An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880, 4ª edición (2014), Wiley Blackwell, Londres..

HALL, P., WARD, C. (1998). Sociable Cities: the Legacy of Ebenezer Howard, John Wiley, N. York.

HANEY, D.H. (2010). When modern was green. Life and Work OF landscape architect Leberecht Migge, Routledge, Londres-N. York.

HARRIS, R. (2003).“A double irony: the originality an influence fo John F.C. Turner”, Habitat International, vol. 27, Jun., 245-269. en línea http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9H-482YVWJ-1

HARVEY, D., (2006). “Space as a keyword”. In: N. CASTREE and D. GREGORY eds., David Harvey: a critical reader. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, pp. 270-293.

HATCH, R. (ed), (1984), The Scope of Social Architecture, Van Nostrand Reinihold. N. York.

HOMOBONO, J.I.,( 2009). “Las ciudades y su evolución. Análisis del fenómeno urbano en la obra de Élisée Reclus”, “Evolución y renovación de las ciudades. Selección de textos de Élisée Reclus”,Zainak, 31, pp. 75-211.

HONEYWELL, C. (2011). A British Anarchist Tradition: Herbert Read, Alex Comfort and Colin Ward, A&C Black.

HUGHES, J. and SADLER, S., (2000). Non-Plan: essays on freedom, participation and change in modern architecture and urbanism. Oxford: Architectural Press.

HYSLER, R. N. (2011). Patrick Geddes and Town Planning, a Critical View, Routledge, Londres.

 JAIN, A.; SCHINKEL, U.; SCHRÖDER, S. (eds.) (2014). Local action and participation: approaches and lessons learnt from participatory projects and action research in future megacities. Berlin: Jovis

JENKINS, P.; FORSYTH, L. (eds) (2009), Architecture, Participation and Society. London and New York: Routledge.

JOHNSON, J. , ROSENBURG, L., (2010). Renewing Old Edinburgh: the Enduring Legacy of Patrick Geddes, Argyll.

KAHN, N. (2011). Geddes in India: Town planning, plant sentience, and cooperative evolution. Environment and Planning-Part D, 29(5), 840–856. http://dx.doi.org/ 10.1080/00856401.2013.814749

KESTER, G.H., (2004). Conversation pieces: community and communication in modern art. Berkeley: University of California Press.

KINNA, R., (2016). Kropotkin: Reviewing the Classical Anarchist Tradition. Edinburgh University Press. Edinburgh

LEVY, C. (2011). Colin Ward: Life, Times and Thought, Five Leaves Pres.

LIGHT A. (ed.), 1998). Social Ecology After Bookchin, Guilford Press, New York.

LOPES DE SOUSA, M. (2012). “The city in libertatian thought. From Elisée Reclus to Murray Bookchin and beyond”. City, vol. 16. 1-2, fe-ap.I2012, 5-34.

MAGNAGHI, A., (2000). Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Milan.

MASJUAN, E. (2000). La ecología humana en el anarquismo ibérico, Icaria, Barcelona

MCKEAN, J. (2004). Giancarlo di Carlo. Des lieux, des hommes, Centre Pompidou, Paris.

MC LAUGHLIN, 2017. Kropotkin y la tradición intelectual anarquista, Cap.5, Ariel, Barcelona,

MIESSEN, M. 2014. The nightmare of participation. Crossbench Praxis as a Mode of Criticality. Berlin: Sternberg Press.

“Patrick Geddes en hérigtage”, (2016 )número especial de Espaces et Societés,, no. 167, n. 4, PELLETIER, Ph. 2013. Géograhie et anarchie. Reclus, Kropotkine, Leon Metchikoff et d´autres, Éditons du Monde Libertaire, Paris.

NOVAK, F.G. (ed.) (1995). Lewis Mumford and Patrick Geddes: The Correspondence, Routledge, N. York and London.

PESCE, G. (a cura di), 1981. Da ieri a domani: la pianificazione organica di Kropotkin, Reclus, Branford e Geddes, Mumford, Clueb, Bolonia.

OYÓN, J,L., (2011 ). “Dispersión frente a compacidad: la paradoja del urbanismo protoecológico”, Ciudad y Territorio-Estudios Territoriales, vol. XLIII, Cuarta Época, nº 169-170, , pp. 515–532.

----- (2018). La ciudad en el joven Reclus, 1830-1871. Hacia la fusión naturaleza-ciudad, Ediciones del Viaducto, Barcelona.

----- (2014,). “La ciudad desde el consumo: Kropotkin y la Comuna anarquista de La conquista del pan”. Urban, Nueva Serie, No. 7, marzo-agosto  pp. 105-122.

----- (2018). “John Turner: los escritos, su contexto y la influencia geddesiana”, en J.F.C. Turner, Autoconstrucción: por una autonomía del habitar. Escritos sobre vivienda, urbanismo, autogestión y holismo (edición en colaboración con Kathrin Golda-Pongratz y Volker Zimmermann), Pepitas de Calabaza, Logroño, pp. 195-256.

“Planning living cities: Patrick Geddes’ legacy in the new millennium”, (2017). Landscape and Urban Planning Special issue, 166, 1-3.

PROLI, S. (2017). “Carlo Doglio (1914-1995) and the theory and practice of slingshot planning”, Planning Perspectives, 32, 3, 1-2

PROLI, S. (2011). Un approccio alla pianificazione urbanistica. Viaggio nei territori di Carlo Doglio, Tesis doctoral Univeristá di Bologna

RUDOFSKY, B. (1964). Architecture without architects. A short introduction to Non-Pedigreed Architecture. New York: Doubleday & Company, Inc.

SPRINGER, S. (2016), The Anarchist Roots of Geography. Towards Spatial Emancipation, Universtity of Minnesotta Press, Minneaapolis-Londond, 2016

TURNER, J.F.C., (1977). Vivienda, todo el poder para los usuarios: hacia la economía en la construcción del entorno. Madrid: H. Blume.

SHOSHKES, E. (2017), “Jaqueline Tyrwhitt translates Patrick Geddes for post world war two planning”, Landscape and Urban Planning Special issue, 166, 15-24.

VARENGO, S. (2007). La rivoluzione ecológica. Il pensiero libertario di Murray Bookchin, Zero in condotta, Milan,

WARD, C., 2013 (1973). Anarquía en acción. Enclave de libros, Madrid.

WARD, C., (1992). “La vita nella città”, en Fabrizio Eva (ed.), “Geografia senza confini”, número monográfico de Volontà, 1/1992,

 WELTER. V.M., LAWSON J. (eds), (2000). The City after Patrick Geddes, Peter Lang, European Academy Publishers, Berna

WELTER. V.M. (2003), Biopolis. Patrick Geddes and the City of Life, The MIT Press, Cambridge (Mass).