Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Arquitectura bioclimàtica

Qm Tardor 2020-21
Qm  Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV
Places per a estudiants incoming Idioma
T

7-10

15 10


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290202  4 ECTS  2T+2L TA 2 hora de treball per hora de classe


Dia d'impartició Hora d'impartició Núm. de setmanes
 Dimarts 15:30 - 19:10 12

 

Professor Responsable Enric Corbat                      Objectius

 • Aprendre a construir amb materials de baix cost i baix impacte ambiental.

  Aprendre a dissenyar edificis amb funcionament bioclimàtic aconseguint un baix consum energètic.

  Conèixer i aprendre a implantar en un edifici sistemes actius de producció d’energies renovables.

  El treball de curs es proposa sota els requisits del concurs internacional SAINT GOBAIN MULTICONFORT HOUSE (MCH) 2019 que tindrá lloc a Itàlia, de tal manera que els alumnes participaran al concurs en el que la hem participat els darrers 8 anys amb un èxit acaparador ja que hem estat finalistes els anys 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 i 2020 I guanyadors els anys 2014,  2015 i 2019 de la fase nacional en la que participen les Escoles d’arquitectura de més prestigi de l’estat i que a més d’un important premi en metàl·lic ha donat la oportunitat de participar a les fases internacionals en la que participen Universitats de tot el món, viatjant durant el mes de maig dels esmentats anys amb totes les despeses pagades a Bratislava, Belgrad, Bucarest, Astana, Madrid, Dubai, Milà i Paris respectivament.


Objetivos


Subject abstract
 

 • Learn to build with low environmental impact materials.
  Learn to design buildings achieving low energy consumption using bioclimatic strategies.
  Learn how to supply active systems for the production of renewable energy in buildi ngs.

  The final project is proposed under the requirements of international competition 2021 SAINT GOBAIN MULTICONFORT HOUSE (MCH) 2019 that will take place in Italy so that the students may participate in a contest we have participated in the last seven years with great success being finalists in 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 and 2020 andwinners in 2014, 2015 and 2019in the National Stage, in competition with some of the most prestigious Spanish schools of architecture, and not only earning a significant cash prize but having also the opportunity to participate in the international Stage competing with other universities around the world, traveling at the end of May of such year with all paid expenses to Bratislava, Belgrad, Bucharest, Astana, Madrid, Dubai, Milan and Paris respectively. 


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques especialment el seu baix impacte ambiental.
 • Entendre els requeriments climàtics de l'edificació aplicables a cada entorn.
 • Entendre l'arquitectura com part implicada en la preservació del medi ambient i la sostenibilitat.
 • Ser capaç de dissenyar un edifici de baix consum energètic.
 • Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les tècniques constructives.
 • Distingir el grau de viabilitat dels sistemes actius de producció energètica d’aplicació als edificis.
 • Defensar adequadament el projecte en un presentació oral davant un tribunal en Anglès cas de participar a la Fase Internacional tal com ha estat durant 7 de les 8 vegades que hem participat.


Continguts

1

Introducció, sinopsi històrica, exemples i anàlisi de les seves propostes. Proposta de 1ª entrega, referents.

2

Anàlisi de l’entorn, preexistències. Presentació i explicació de la 1ª entrega treball

3

Presentació del concurs MC SAINT GOBAIN 2021. Visites virtuals a projectes presentats en altres edicions

4

La pell de l’edifici. Anàlisi de propostes paradigmàtiques

5

Sistemes passius en cicle d’hivern. Captació solar. Correcció treball de curs.

6

Sistemes passius en cicle d’estiu. Protecció solar. Refrigeració natural. Correcció treball de curs.

7

Programes de càlcul de balanç tèrmic d’edificis. Correcció treball de curs

8

Sistemes actius de generació de calor i la seva integració arquitectònica. Correcció treball de curs

9

Sistemes actius de producció elèctrica i la seva integració arquitectònica. Correcció treball de curs.

10

Emmagatzematge d’energia. Correcció treball de curs

11

Obtenció de materials, matèries primeres i energia continguda. Correcció de treball de curs

12

Exposició final pública de treballs i realització de l’examen


Mètode d'avaluació

1. Treball de curs (20+60%)
2. Examen conceptual (20%)

 

Bibliografia

OLGYAY, Victor: Arquitectura y clima. Editorial Gustavo Gili.

YÁÑEZ, Guillermo: Arquitectura solar e iluminación natural. COAM.

MITJÀ, Albert: Estalvi d’energia en el disseny d’edificis. Barcelona. Gencat, departament d’indústria i energia.

SERRA, Rafael: Les energies a l’arquitectura. Barcelona. Edicions UPC.

SANTAMOURIS, ASIMAKOPOULOS: Passive cooling of buildings. London, James&James cop.

HERZOG, Thomas: Solar Energy in architecture and urban planning. Munich, Prestel cop.

NEILA, F. Javier: Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible. Madrid, Munilla-lería.

HARLAND, Edward: Eco-renovation, Green Books.

 

Aprendre a construir amb materials de baix cost i baix impacte ambiental.

Aprendre a dissenyar edificis amb funcionament bioclimàtic aconseguint un baix consum energètic.

Conèixer i aprendre a implantar en un edifici sistemes actius de producció d’energies renovables.

El treball de curs es proposa sota els requisits del concurs internacional SAINT GOBAIN MULTICONFORT HOUSE (MCH) 2019 que tindrá lloc a Itàlia, de tal manera que els alumnes participaran al concurs en el que la hem participat els darrers 8 anys amb un èxit acaparador ja que hem estat finalistes els anys 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 i 2020 I guanyadors els anys 2014,  2015 i 2019 de la fase nacional en la que participen les Escoles d’arquitectura de més prestigi de l’estat i que a més d’un important premi en metàl·lic ha donat la oportunitat de participar a les fases internacionals en la que participen Universitats de tot el món, viatjant durant el mes de maig dels esmentats anys amb totes les despeses pagades a Bratislava, Belgrad, Bucarest, Astana, Madrid, Dubai, Milà i Paris respectivament.