Comparteix:

Grau en Arquitectura | GArq

Els estudis de Grau en Arquitectura (pla 2010) s'extingiran definitivament el quadrimestre de primavera de l'any acadèmic 2020-2021. 

Amb l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) es van reformular els estudis de 1r i 2n cicles pels de grau (memòria de verificació del títol de graduat/graduada en Arquitectura per la UPC), que es van posar en marxa l'any acadèmic 2010-2011.

Els estudis de Grau en Arquitectura (GArq) habiliten per a l'exercici professional, són de caràcter generalista i tenen una durada prevista de 5 anys distribuïts en 10 quadrimestres, els dos primers dels quals s'imparteixen en horari de tarda i la resta en horari de matí.

L'estructura quadrimestral permet la docència de totes les assignatures obligatòries dues vegades l'any. Un cop obtinguts els 300 crèdits del pla d'estudis s'ha de presentar i defensar un projecte final de grau estimat en una càrrega de 30 crèdits ECTS.

 

Adaptació a la titulació de Grau en Estudis d'Arquitectura - Pla 2014