Vés al contingut (premeu Retorn)

Teoria i Història IV

Qm Primavera 2013-2014
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11202 3 (2,5 ECTS) 3T CO Troncal 2La docència de Toeria i Història IV s'encabirà a la docència de l'assignatura Composició II (290043) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.  


 

Professor Responsable                                                                      

Objectius genèrics (català)
Coneixement general de l'història de l'art i l'arquitectura del segle XX

Objetivos genéricos (castellano)
Conocimineto general de la historia del arte y la arquitectura del siglo XX.

Generic aims (english)

General knowledge on XXth century Art and Architecture


Continguts
1 Introducció. L’arquitectura acadèmica.
2 Primers esquemes d’interpretació. Auguste Perret.
3 Walter Gropius.
4 Habitatge massiu i habitatge mecanitzat.
5 Abstracció i tectònica 1. Le Corbusier.
6 Abstracció i tectònica 2. Mies van der Rohe.
7 Els Congressos Internacionals de l’Arquitectura Moderna.
8 El Team X.
9 Louis Kahn.
10 Presentació dels treballs del curs.
11 Aldo Rossi i Robert Venturi.
12 La postmodernitat. James Stirling.
13 L’arquitectura deconstructivista.
14 Frank Gehry, Peter Eisenman, Rem Koolhaas
15 Conclusions i orientació bibliogràfica.

Objectius específics
Adquirir un coneixement de conjunt de l’arquitectura del segle XX, des de l’arquitectura acadèmica fins als treballs més recents.
Conèixer les elaboracions crítiques principals sobre l’arquitectura del segle XX.
Ampliar la capacitat de lectura crítica i comprensió de l’arquitectura del segle XX, i del plantejament d’interpretacions i comparacions.

Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
X Cercar referències documentals
X Documentar casos pràctics
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats
X Utilització d’altres idiomes
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Gestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball
X Desenvolupament de la sensibilitat artística

Metodologia docent i sistema d'avaluació
  • Redacció d’un treball d’anàlisi d’un edifici, en grup (1/3 de la nota final)
  • Lectura i comprensió d’una història de l’arquitectura del segle XX (1/3 de la nota final)
  • Examen escrit (1/3 de la nota final)